Badania nieniszczące, penetracyjne PT 1+2 wraz z egzaminem
18 stycznia 2022

Kurs certyfikujący jest przeprowadzany przez akredytowaną przez PCA jednostkę certyfikującą, zgodnie z wymaganiami normy PN EN ISO 9712. CEL I ZAKRES SZKOLENIA Wprowadzenie do terminologii, zadań i historii badań nieniszczących Podstawy fizyczne badań penetracyjnych Wiedza o wyrobie i możliwości metody badania oraz techniki pokrewne Wyposażenie do badań penetracyjnych Dane niezbędne do rozpoczęcia badań penetracyjnych Badania…

Badania nieniszczące, magnetyczno-proszkowe MT1+MT2 wraz z egzaminem
16 listopada 2021

CEL I ZAKRES SZKOLENIA  Kurs przygotowuje do nabycia wiedzy na temat podstaw fizycznych badań MT, sprzętu, sposobu i procedury ich wykonania i z zakresu przepisów związanych oraz do nabycia umiejętności praktycznego wykonywania badań MT. Wprowadzenie do terminologii, zadań i historii badań nieniszczących Podstawy fizyczne badań magnetyczno-proszkowych Wiedza o wyrobie i możliwości metody badania oraz techniki…