OPIS:

Szkolenie, w którym prezentowane są zmiany w normie ISO 9001:2015. Szkolenie umożliwi przygotowanie organizacji do spełnienia nowych wymagań, poprzez nabycie niezbędnej wiedzy do wdrożenia zmian. Celem szkolenia jest przybliżenie i wyjaśnienie działań, które powinny zostać podjęte, aby dostosować działalność firmy do wymagań nowego wydania. Omówiona zostanie nowa struktura normy oraz interpretacja jej wymagań – w tym kontekstu organizacji, podejścia procesowego, zmiany terminologii oraz wymagań dotyczących dokumentacji. W ramach szkolenia zaprezentowane również zostaną podstawowe wytyczne dla certyfikacji.

ZAKRES:

 1. Wprowadzenie.
 2. Wytyczne dla nowelizacji normy.
 3. Nowe zasady zarządzania jakością.
 4. Zmiany w strukturze normy – wprowadzenie “High Level Structure”.
 5. Znaczenie podejścia procesowego.
 6. Zarządzanie ryzykiem jako podstawa działań strategicznych.
 7. Przykłady metod analizy ryzyka.
 8. Otoczenie organizacji – kontekst organizacji.
 9. Zmiany w odpowiedzialności najwyższego kierownictwa.
 10. Nowe wymagania i wyzwania dla dokumentacji.
 11. Wymagania dla certyfikacji.
 12. Podsumowanie.

CZAS TRWANIA:

Szkolenie jednodniowe

UCZESTNICY:

Brak wymagań. Grupa maksymalnie 15 uczestników.

INFORMACJE DODATKOWE:

Wszystkie organizacje posiadające certyfikowane Systemy Zarządzania Jakością zgodnego z ISO 9001:2008 (lub PN-EN ISO 9001:2009) mają 3 lata na dostosowanie swojego systemu zarządzania do nowych wymagań ISO 9001:2015. Pod koniec 2018 roku wszystkie certyfikaty ISO 9001:2008 stracą ważność i nie będą uznawane
międzynarodowo.