Info

Najnowsze wydanie podręcznika VDA 2 z 2020 roku jest wydaniem, w którym bardzo wyraźnie podniesiono znaczenie wspólnych ustaleń pomiędzy klientem a dostawcą w odniesieniu do procedury zatwierdzenia. Dowodem tego jest, to że w nowym wydaniu zrezygnowano całkowicie z ustalanych odgórnie poziomów przedłożenia. Jedyną determinantą zawartości poziomu przedłożenia są ustalenia obustronne w łańcuchu dostaw. Zakres odpowiedzialność w procesie zatwierdzenia ogólnie nie uległ zmianie, ale duże znaczenie w procedurze zatwierdzenia ma analiza i poziom ryzyka jakie związane są z zatwierdzeniem wyrobów i procesu.

 • Zawartość

  1. Wprowadzenie
  2. Poprzednie publikacje
  3. Cel i zakres stosowania
  4. Proces zatwierdzenia w łańcuchu dostaw
  5. Ustalenie zakresu dowodów
  6. Zatwierdzenie procesu produkcyjnego
  7. Droga do decyzji o zatwierdzeniu
  8. Statusy zatwierdzenia
  9. Specjalne procedury zatwierdzenia
 • Rekomendowany czas trwania

  Szkolenie jednodniowe

 • Cena zawiera
  • Przeprowadzenie szkolenia,
  • Materiały szkoleniowe,
  • Wydanie certyfikatu,