OPIS:

Najnowsze wydanie podręcznika VDA 2 z 2020 roku jest wydaniem, w którym bardzo wyraźnie podniesiono znaczenie wspólnych ustaleń pomiędzy klientem a dostawcą w odniesieniu do procedury zatwierdzenia. Dowodem tego jest, to że w nowym wydaniu zrezygnowano całkowicie z ustalanych odgórnie poziomów przedłożenia. Jedyną determinantą zawartości poziomu przedłożenia są ustalenia obustronne w łańcuchu dostaw. Zakres odpowiedzialność w procesie zatwierdzenia ogólnie nie uległ zmianie, ale duże znaczenie w procedurze zatwierdzenia ma analiza i poziom ryzyka jakie związane są z zatwierdzeniem wyrobów i procesu.

ZAKRES:

 1. Wprowadzenie
 2. Poprzednie publikacje
 3. Cel i zakres stosowania
 4. Proces zatwierdzenia w łańcuchu dostaw
 5. Ustalenie zakresu dowodów
 6. Zatwierdzenie procesu produkcyjnego
 7. Droga do decyzji o zatwierdzeniu
 8. Statusy zatwierdzenia
 9. Specjalne procedury zatwierdzenia


Cena zawera:

 • Przeprowadzenie szkolenia,
 • Materiały szkoleniowe,
 • Wydanie certyfikatu,

CZAS TRWANIA:

Szkolenie jednodniowe

Szkolenie odbędzie się w dniach 25.03.2022.

Koszt: 550 zł/uczestnika netto

WARUNKI PŁATNOŚCI:

Wpłaty za udział w szkoleniu prosimy dokonać na konto: Interdont Support Q Sp. z o.o., ul. Pukowca 15, 40-847 Katowice Bank Handlowy w Warszawie S.A. IBAN PLN:
41 1030 0019 0109 8503 0009 3528 z dopiskiem: data, tytuł szkolenia, imię i nazwisko uczestnika
Prosimy o dokonanie wpłaty po zrealizowanej usłudze szkoleniowej na podstawie otrzymanej faktury VAT.

* Wyżej wymienione ceny są cenami netto, do których zostanie doliczona obowiązująca stawka VAT.