Info

Celem szkolenia jest przepracowanie wszystkich najważniejszych wyzwań, z jakimi na co dzień muszą sobie radzić managerowie, w pracy z ludźmi i zespołami.
• Rozwinięcie umiejętności związanych z podnoszeniem kompetencji pracowników, motywowaniem ich oraz zwiększaniem ich zaangażowania.
• Wypracowanie rozwiązań, które uczestnicy samodzielnie będą mogli wdrożyć w swoich zespołach z korzyścią dla samych siebie, pracowników i całej firmy.
• Uświadomienie i ugruntowanie najbardziej istotnych elementów pracy managera, które prowadzą to podniesienia efektywności całego zespołu i poszczególnych jego członków.

 • Zawartość

  1 Dzień
  • Idea przywództwa (leadership)
  • Efektywna komunikacja
  • Zarządzanie dopasowane do sytuacji
  • Rozwijanie umiejętności i kompetencji pracowników

  2 Dzień
  • Motywowanie pracowników
  • Zarządzanie czasem własnym i zespołu
  • Delegowanie zadań i uprawnień
  • Rozwiązywanie konfliktów i problemów w zespole

 • Dla kogo

  Dla managerów wszystkich szczebli, niezależnie od posiadanego przez nich doświadczenia managerskiego.
  • Dla osób wskazanych do awansu na stanowiska managerskie w ramach przygotowania ich do nowego charakteru pracy.
  • Warsztaty są każdorazowo dopasowywane do poziomu wiedzy i kompetencji managerskich uczestników warsztatów. Uczestnicy mogą być na różnych etapach rozwoju tych umiejętności.

 • Rekomendowany czas trwania

  2 dni (wariant standardowy – patrz informacje dodatkowe)

 • Korzyści

  Poznają na co należy zwrócić uwagę, aby podnieść efektywność zespołów, którymi zarządzają.
  • Dowiedzą się jak sprawnie zarządzać czasem własnym i zespołu oraz jak delegować zadania i egzekwować ich wykonanie.
  • Nauczą się jak rozwijać kompetencje pracowników, jak ich motywować oraz jak zwiększać ich zaangażowanie do pracy.
  • Warsztaty w bardzo dużym stopniu skupiają się na rozwiązywaniu problemów i wątpliwości zgłaszanych przez samych uczestników.
  • Podczas szkolenia wypracowane zostaną konkretne rozwiązania, które każdy uczestnik będzie mógł od razu zacząć wdrażać w swoim zespole.

 • Uwagi dodatkowe

  Szkolenie dostępne jest w trzech wariantach: minimum, standard, premium. Czas trwania i zakres wariantu minimum i wariantu premium są ustalane indywidualnie z klientem.