Info

Przepracowanie z uczestnikami wszystkich najważniejszych wyzwań z jakimi na co dzień muszą sobie radzić osoby zarządzające zespołami managerów.
• Rozwinięcie umiejętności związanych z podnoszeniem kompetencji managerów, motywowaniem ich oraz zwiększaniem ich zaangażowania.
• Rozwinięcie kompetencji komunikacyjnych z naciskiem na wystąpienia publiczne i efektywną komunikację wewnątrz rozproszonych zespołów.
• Wypracowanie rozwiązań, które samodzielnie będą mogli wdrożyć w swoich zespołach z korzyścią dla samych siebie, zarządzanych managerów i całej firmy.
• Uświadomienie i ugruntowanie najbardziej istotnych elementów, które prowadzą to podniesienia efektywności całego zespołu managerskiego i poszczególnych jego członków.

 • Zawartość

  1 Dzień
  • Idea przywództwa (leadership)
  • Efektywna komunikacja
  • Zarządzanie dopasowane do sytuacji
  • Rozwijanie umiejętności i kompetencji managerów

  2 Dzień
  • Motywowanie managerów
  • Rozliczanie managerów i ich zespołów (raporty)
  • Wspieranie managerów w zarządzaniu ich zespołami
  • Zarządzanie czasem własnym i zespołu managerskiego
  • Delegowanie zadań i uprawnień managerskich
  3 Dzień
  • Kaskadowe przekazywanie informacji w organizacji
  • Rozwiązywanie konfliktów i problemów w zespole managerskim
  • Reagowanie na sytuacje kryzysowe w zespole managera
  • Prowadzenie spotkań managerskich (bezpośrednio i online)

 • Dla kogo

  Dla managerów wszystkich szczebli, niezależnie od posiadanego przez nich doświadczenia managerskiego.
  • Dla osób wskazanych do awansu na stanowiska managerskie w ramach przygotowania ich do nowego charakteru pracy.
  • Warsztaty są każdorazowo dopasowywane do poziomu wiedzy i kompetencji managerskich uczestników warsztatów. Uczestnicy mogą być na różnych etapach rozwoju tych umiejętności.

 • Rekomendowany czas trwania

  3 dni (wariant standardowy – patrz informacje dodatkowe)

 • Korzyści

  Poznają na co należy zwrócić uwagę, aby podnieść efektywność zespołów managerskich, którymi zarządzają.
  • Dowiedzą się jak sprawnie zarządzać czasem własnym i zespołu managerskiego.
  • Poznają jak efektywnie delegować zadania, egzekwować ich wykonanie oraz wspierać managerów w zarządzaniu ich zespołami.
  • Nauczą się jak rozwijać kompetencje managerów, jak ich motywować oraz jak zwiększać ich zaangażowanie do pracy.
  • Dowiedzą się jak sprawnie prowadzić spotkania zespołu managerskiego.
  • Poznają jak efektywnie komunikować się w rozproszonych zespołach.
  • Warsztaty w bardzo dużym stopniu skupiają się na rozwiązywaniu problemów i wątpliwości zgłaszanych przez samych uczestników.
  • Podczas szkolenia wypracowane zostaną konkretne rozwiązania, które każdy uczestnik będzie mógł od razu zacząć wdrażać w swoim zespole.

 • Uwagi dodatkowe

  Szkolenie dostępne jest w trzech wariantach: minimum, standard, premium. Czas trwania i zakres wariantu minimum i wariantu premium są ustalane indywidualnie z klientem.