Info

Przepracowanie wszystkich najważniejszych wyzwań z jakimi na co dzień muszą sobie radzić osoby zarządzające sprzedażą i zespołami sprzedażowymi.
• Poznanie strategii sprzedażowych, wykorzystujących nowoczesne kanały pozyskiwania klientów.
• Zrozumienie oczekiwań i sposobów myślenia współczesnych klientów.
• Rozwinięcie umiejętności związanych z podnoszeniem kompetencji sprzedawców, motywowaniem ich oraz zwiększaniem ich zaangażowania.
• Wypracowanie rozwiązań, które uczestnicy samodzielnie będą mogli wdrożyć w swoich zespołach z korzyścią dla samych siebie, pracowników i całej firmy.
• Uświadomienie i ugruntowanie najbardziej istotnych elementów pracy managera sprzedaży, które prowadzą to podniesienia efektywności całego zespołu i poszczególnych jego członków.

 • Zawartość

  Dzień 1
  • Idea przywództwa w sprzedaży (leadership)
  • Oczekiwania współczesnego klienta
  • Nowoczesne strategie sprzedaży
  • Komunikacja w sprzedaży
  • Nowoczesne kanały docierania do klientów

  Dzień 2
  • Synergia działań marketingowych i sprzedażowych
  • Wysokiej jakości proces obsługi klienta
  • Zarządzanie dopasowane do sytuacji
  • Rozwijanie umiejętności i kompetencji pracowników działu sprzedaży

  Dzień 3
  • Motywowanie w zespołach sprzedaży
  • Zarządzanie czasem własnym i zespołu sprzedażowego
  • Delegowanie zadań i uprawnień
  • Rozwiązywanie konfliktów i problemów w zespole sprzedażowym

 • Dla kogo

  Dla managerów wszystkich szczebli, niezależnie od posiadanego przez nich doświadczenia managerskiego.
  • Dla osób wskazanych do awansu na stanowiska managerskie w ramach przygotowania ich do nowego charakteru pracy.
  • Warsztaty są każdorazowo dopasowywane do poziomu wiedzy i kompetencji managerskich uczestników warsztatów. Uczestnicy mogą być na różnych etapach rozwoju tych umiejętności.

 • Rekomendowany czas trwania

  3 dni (wariant standardowy – patrz informacje dodatkowe)

 • Korzyści

  Poznają na co należy zwrócić uwagę, aby podnieść efektywność zespołów sprzedażowych, którymi zarządzają.
  • Nauczą się jak dopasować strategię sprzedaży do wymagań współczesnego klienta.
  • Poznają jak wykorzystywać nowoczesne kanały pozyskiwania klientów.
  • Dowiedzą się jak sprawnie zarządzać czasem własnym i zespołu oraz jak delegować zadania i egzekwować ich wykonanie.
  • Nauczą się jak rozwijać kompetencje sprzedawców, jak ich motywować oraz jak zwiększać ich zaangażowanie do pracy.
  • Warsztaty w bardzo dużym stopniu skupiają się na rozwiązywaniu problemów i wątpliwości zgłaszanych przez samych uczestników.
  • Podczas szkolenia wypracowane zostaną konkretne rozwiązania, które każdy uczestnik będzie mógł od razu zacząć wdrażać w swoim zespole.

 • Uwagi dodatkowe

  Szkolenie dostępne jest w trzech wariantach: minimum, standard, premium. Czas trwania i zakres wariantu minimum i wariantu premium są ustalane indywidualnie z klientem.