Info

Przepracowanie wszystkich najważniejszych wyzwań z jakimi na co dzień muszą sobie radzić osoby zarządzające małymi firmami.
• Poznanie strategii sprzedażowo-marketingowych, wykorzystujących nowoczesne kanały pozyskiwania klientów.
• Nauczenie się podstaw projektowania skutecznych ofert produktowych, dopasowanych do oczekiwań potencjalnych klientów.
• Rozwinięcie umiejętności związanych z podnoszeniem kompetencji pracowników, motywowaniem ich oraz zwiększaniem ich zaangażowania.
• Wypracowanie rozwiązań, które uczestnicy samodzielnie będą mogli wdrożyć w swoich zespołach z korzyścią dla samych siebie, pracowników i całej firmy.
• Uświadomienie i ugruntowanie najbardziej istotnych elementów pracy managera sprzedaży, które prowadzą to podniesienia efektywności całego zespołu i
poszczególnych jego członków.

 • Zawartość

  1 Dzień
  • Oczekiwania współczesnych klientów
  • Badania rynku i grup klientów docelowych
  • Projektowanie oferty produktowej/usługowej i polityki cenowej
  • Nowoczesne kanały dotarcia do klientów

  2 Dzień
  • Efektywne działania marketingowe przy ograniczonym budżecie
  • Projektowanie lejków sprzedaży
  • Planowanie procesu sprzedaży (etapów komunikacji z potencjalnym klientem)
  • Jakość obsługi klienta, która sprzedaje

  3 Dzień
  • Zarządzanie czasem własnym i zespołu
  • Delegowanie zadań i uprawnień
  • Motywowanie i rozliczanie pracowników
  • Rozwiązywanie konfliktów i problemów w zespole

 • Dla kogo

  Dla managerów wszystkich szczebli, niezależnie od posiadanego przez nich doświadczenia managerskiego.
  • Dla osób wskazanych do awansu na stanowiska managerskie w ramach przygotowania ich do nowego charakteru pracy.
  • Warsztaty są każdorazowo dopasowywane do poziomu wiedzy i kompetencji managerskich uczestników warsztatów. Uczestnicy mogą być na różnych etapach rozwoju tych umiejętności.

 • Rekomendowany czas trwania

  3 dni (wariant standardowy – patrz informacje dodatkowe)

 • Korzyści

  Poznają na co należy zwrócić uwagę, aby podnieść efektywność firmy, którą zarządzają.
  • Dowiedzą się jak badać rynek oraz grupy klientów docelowych.
  • Nauczą się jak dopasować strategię sprzedaży do wymagań klientów docelowych.
  • Poznają jak wykorzystywać nowoczesne kanały pozyskiwania klientów.
  • Nauczą się jak projektować oferty i zarządzać polityką cenową.
  • Dowiedzą się jak sprawnie zarządzać czasem własnym i zespołu oraz jak delegować zadania i egzekwować ich wykonanie.
  • Nauczą się jak rozwijać kompetencje pracowników, jak ich motywować oraz jak zwiększać ich zaangażowanie do pracy.
  • Warsztaty w bardzo dużym stopniu skupiają się na rozwiązywaniu problemów i wątpliwości zgłaszanych przez samych uczestników.
  • Podczas szkolenia wypracowane zostaną konkretne rozwiązania, które każdy uczestnik będzie mógł od razu zacząć wdrażać w swoim zespole.

 • Uwagi dodatkowe

  Szkolenie dostępne jest w trzech wariantach: minimum, standard, premium. Czas trwania i zakres wariantu minimum i wariantu premium są ustalane indywidualnie z klientem.