Info

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z procesem analizy zwrotów z rynku w oparciu o standard VDA.

Każda organizacja dostarczająca wyroby do branży motoryzacyjnej musi się liczyć z możliwością wystąpienia reklamacji użytkowników końcowych. W obliczu takiego faktu, organizacje muszą zdefiniować oraz wdrożyć proces analizy i postępowania ze zwrotami z rynku. Dla takiego procesu branża motoryzacyjna również określiła wymagania. Jedno z podstawowych wymagań to wyciągać wnioski w myśl powiedzenia „uczyć się na błędach”.

 • Zawartość
  1. Umiejscowienie procesu Zarządzania Gwarancjami
   w Zintegrowanym Systemie Zarządzania Jakością
  2. Otoczka biznesowa Zarządzania Gwarancjami
  3. Rola PSB w procesie „Analiz zwrotów z rynku”
  4. Zarządzanie Ryzykiem Gwarancyjnym
  5. Filozofia „Analiz zwrotów z rynku”
  6. Planowanie i przebieg procesu „Analiz zwrotów z rynku”
  7. Wytyczne do NTF
  8. Wskaźniki procesu i jakości produktu
  9. Monitorowanie rynku – obserwacja trendów
  10. Procedura „Analiza zwrotów z rynku” – wymagania
  11. Zarządzanie rezerwami gwarancyjnymi.
 • Dla kogo

  Szkolenie skierowane jest w głównej mierze do specjalistów i inżynierów, którzy są odpowiedzialni za realizację procesu analizy zwrotów reklamacyjnych oraz osoby pełniące w organizacji rolę Pełnomocnika ds. Bezpieczeństw Wyrobu. Oprócz tego zapraszamy właścicieli procesów związanych z reklamacjami i zwrotami z rynku oraz wszystkie osoby, które ze względu na pełnione w organizacji role i/lub funkcje wymagają znajomości procesów związanych
  z analizą zwrotów z rynku.

 • Rekomendowany czas trwania

  2 dni (wariant standardowy – patrz informacje dodatkowe)

 • Korzyści

  Szkolenie dostarczy uczestnikom wiedzy i kompetencji z zakresu procesu analizy zwrotów z rynku niezbędnej do przeprowadzenia skutecznej analizy pochodzących od klienta z fazy użytkowania części.

  Jakie są wytyczne do uruchomienia procesu NTF, jaka jest wartość dodana wprowadzenia procesu analizy zwrotów, jakimi wskaźnikami opisać proces, jak wdrożyć skuteczny proces analizy zwrotów z fazy użytkowania? To zaledwie przykłady pytań, odpowiedź na które znajdziecie Państwo w podczas szkolenia. Zapraszamy!

 • Uwagi dodatkowe

  Szkolenie dostępne jest w trzech wariantach: minimum, standard, premium. Czas trwania i zakres wariantu minimum i wariantu premium są ustalane indywidualnie z klientem.