Info

Flow Chart i Plan Kontroli to obok FMEA podstawowe narzędzia wykorzystywane podczas projektowania procesów produkcyjnych. Poprawnie przygotowana dokumentacja jest elementem ułatwiającym nadzór nad wyrobem i procesem. Dla wielu klientów podstawowym wymogiem do efektywnego zarządzania jakością w organizacji. W czasie szkolenia prezentowane są ogólne wytyczne dla tworzenia Flow Chart, analiz FMEA oraz Planu Kontroli, które zostały zawarte w podręcznikach referencyjnych AIAG oraz VDA-QMC. Oprócz dokumentów uczestnicy zapoznają się z wymaganiami stawianymi takim dokumentom jak: instrukcje pracy i kontroli, arkusze pracy standaryzowanej, czy wizualizacje stanowisk oraz dobre praktyki w ich doskonaleniu.

 • Zawartość
  • Flow Chart
   • Definicja i zakres stosowania
   • Zasady tworzenia dokumentów
   • Mapowanie procesów przy pomocy Flow Chart
  • Plan Kontroli
   • Zakres zastosowania
   • Odniesienie do normy IATF 16949
   • Metodologia i zasady tworzenia Planów Kontroli
  • Korelacja pomiędzy Flow Chart’em a Planem Kontroli
  • Instrukcje pracy i kontroli
  • Arkusze pracy standaryzowane
  • Ćwiczenia i warsztaty
 • Dla kogo

  Szkolenie adresowane jest głównie do specjalistów i inżynierów ds. jakości, produkcji i inżynierii procesu, liderów produkcji odpowiedzialnych za projektowanie, tworzenie, weryfikację i doskonalenie standardów oraz dokumentacji.

 • Rekomendowany czas trwania

  1 dzień (wariant standardowy – patrz informacje dodatkowe)

 • Korzyści

  Szkolenie pozwoli uczestnikom poznać i zrozumieć wymagania dotyczące standardów tworzenia dokumentacji procesowej oraz najlepszych praktyk stosowanych przy jej rozwoju i doskonaleniu.

  Dzięki dokumentacji spójnej z realizowanym procesem – zorientowanej na zdefiniowanie i realizację wartości dodanej w procesie powstawania wyrobu – organizacja zyskuje transparentność i jasność co do aktualnej kondycji jakościowej procesu. Standaryzowanie czynności w procesie, jasno zdefiniowane odpowiedzialności jego uczestników i liderów oraz ukierunkowanie na zapobieganie powstawaniu błędów to cele stawiane dokumentacji w każdej nowoczesnej i dążącej do doskonałości organizacji.

 • Uwagi dodatkowe

  Szkolenie dostępne jest w dwóch wariantach: standard i premium. Czas trwania i zakres wariantu premium są ustalane indywidualnie z klientem.

Szkolenia powiązane