Cena netto
ZAPYTAJ
Zarejestruj się
 • Cel szkolenia

  Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom informacji niezbędnych do efektywnego zarządzania czasem w tym umiejętności w określaniu priorytetów działań, planowania i kontrolowania postępów w działaniach.

 • Adresaci szkolenia

  Szkolenie skierowane jest do osób, które chcą poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności z zakresu skutecznego zarządzania swoim czasem i czasem innych.

 • Program szkolenia

  Zakres szkoleń obejmuje między innymi:

  • Definiowanie codziennych zadań
  • Ustalenie priorytetów
  • Organizacja miejsca pracy
  • Pożeracze czasu
  • Planowanie działań i nadzór nad realizacją
 • Efekty szkolenia dla uczestników i dla organizacji

  Uczestnicy szkolenia nabędą wiedze potrzebną do zwiększenia własnej wydajności i efektywności w pracy. Dzięki przekazanym podczas szkolenia informacjom uczestnicy dowiedzą się jak ustalać priorytety zadań, jak definiować cele oraz jak się do tego przygotowywać, żeby efektywniej wykorzystać dostępny czas.

 • Czas szkolenia

  1 dzień  (wariant standardowy – patrz informacje dodatkowe)

 • Uwagi dodatkowe

  Szkolenie dostępne są w trzech wariantach: minimum, standard i premium.

  Czas trwania wariantu minimum i premium są ustalane indywidualnie z klientem.