Cena netto
1550 zł
Zarejestruj się
 • Zawartość
  1. GPS – specyfikacja geometryczna produktu.
  2. Struktura norm GPS (ISO 1101, ISO 14405, ISO 8015)
  3. Zasada niezależności, zależności i powierzchni przylegających
  4. Tolerowanie ogólne
  5. Układ tolerancji i pasowań
  6. Elementy geometryczne, teoretyczne, zastępcze, skojarzone
  7. Klasyfikacja i symbolika tolerancji geometrycznych
  8. Tolerancje kształtu: prostoliniowości, płaskości, okrągłości, walcowości, kształtu wyznaczanego zarysu, kształtu wyznaczanej powierzchni –      interpretacja i metodyka pomiaru
  1. Bazy wymiarowe : ich rodzaje, tworzenie układów bazowych.
  2. Tolerancje kierunku: równoległości, prostopadłości, nachyleni – interpretacja i metodyka pomiaru
  3. Tolerancje położenia: pozycji, współosiowości, symetrii- interpretacja i metodyka pomiaru
  4. Zasada maksimum i minimum materiału
  5. Tolerancje liniowe a tolerancje geometryczne
  6. Chropowatość powierzchni
  7. Nowe modyfikatory obowiązujące w normie ISO 1101:2017
  8. Różnice w podejściu ISO oraz ASME
  9. Współrzędnościowa technika pomiarowa a pomiar tolerancji geometrycznych
  10. Podstawy budowy sprawdzianów funkcjonalnych
  11. Dyskusja i ćwiczenia na przykładowych rysunkach technicznych