Program szkolenia

 1. GPS – specyfikacja geometryczna produktu.
 2. Struktura norm GPS (ISO 1101, ISO 14405, ISO 8015)
 3. Zasada niezależności, zależności i powierzchni przylegających
 4. Tolerowanie ogólne
 5. Układ tolerancji i pasowań
 6. Elementy geometryczne, teoretyczne, zastępcze, skojarzone
 7. Klasyfikacja i symbolika tolerancji geometrycznych
 8. Tolerancje kształtu: prostoliniowości, płaskości, okrągłości, walcowości, kształtu wyznaczanego zarysu, kształtu wyznaczanej powierzchni –      interpretacja i metodyka pomiaru
 1. Bazy wymiarowe : ich rodzaje, tworzenie układów bazowych.
 2. Tolerancje kierunku: równoległości, prostopadłości, nachyleni – interpretacja i metodyka pomiaru
 3. Tolerancje położenia: pozycji, współosiowości, symetrii- interpretacja i metodyka pomiaru
 4. Zasada maksimum i minimum materiału
 5. Tolerancje liniowe a tolerancje geometryczne
 6. Chropowatość powierzchni
 7. Nowe modyfikatory obowiązujące w normie ISO 1101:2017
 8. Różnice w podejściu ISO oraz ASME
 9. Współrzędnościowa technika pomiarowa a pomiar tolerancji geometrycznych
 10. Podstawy budowy sprawdzianów funkcjonalnych
 11. Dyskusja i ćwiczenia na przykładowych rysunkach technicznych

Szkolenie odbędzie się w dniach 28-29.03.2022.

Koszt: 1550 zł/uczestnika netto

WARUNKI PŁATNOŚCI:

Wpłaty za udział w szkoleniu prosimy dokonać na konto: Interdont Support Q Sp. z o.o., ul. Pukowca 15, 40-847 Katowice Bank Handlowy w Warszawie S.A. IBAN PLN:
41 1030 0019 0109 8503 0009 3528 z dopiskiem: data, tytuł szkolenia, imię i nazwisko uczestnika
Prosimy o dokonanie wpłaty po zrealizowanej usłudze szkoleniowej na podstawie otrzymanej faktury VAT.

* Wyżej wymienione ceny są cenami netto, do których zostanie doliczona obowiązująca stawka VAT.