CEL I ZAKRES SZKOLENIA

Test kontrolny dot. znajomości wymagań normy AS 9102 wyd.: 2016-03. ZAPOZNANIE UCZESTNIKÓW SZKOLENIA  Z WYMAGANIAMI NOMY  AS 9102, wydanie 2016 oraz nabycie wiedzy i umiejętności do stosowania, przeprowadzania i dokumentowania kontroli pierwszego wyrobu w Organizacji Lotniczej.

Zakres tematyczny szkolenia obejmuje między innymi:

Zakres  tematyczny szkolenia:

Lotnictwo i kosmonautyka – wymagania dotyczące  kontroli pierwszego wyrobu w lotnictwie wg AS 9102, wydanie 2016-03 (2016).

  1. Wprowadzenie do wymagań normy dotyczące kontroli pierwszego wyrobu w lotnictwie wg AS 9102, wydanie 2016-03 (2016).
  • Zastosowanie normy AS 9102 wyd.: 2016-03;
  • Powiązanie normy AS 9100 wyd. : D (2026) z normą AS 9102 wyd.: 2016-03;
  • Cel kontroli pierwszego wyrobu w lotnictwie;
  • Zastosowanie FAI oraz jego znaczenie w sektorze lotniczym;
  • Terminy i definicje wynikające z AS 9102;
  • Korzyści wynikające ze stosowania kontroli pierwszego wyrobu w lotnictwie.

 

2. Omówienie i interpretacja wymagań normy AS 9102, obejmująca praktyczne sposoby spełnienia wymagań normy:

  • Poszczególne etapy FAI i ich zastosowanie w organizacjach działających w sektorze lotniczym,
  • Wypełnianie formularzy wynikających z normy AS 9102,
  • Zrozumienia, kiedy wymagane są pełne lub częściowe stosowanie FAI.

3. Podsumowania i zakończenie szkolenia.

Program szkolenia zostanie dopasowany do potrzeb grupy z uwzględnieniem czasu przeznaczonego na szkolenie.)*

DLA KOGO PRZEWIDZIANE JEST SZKOLENIE?

Szkolenie przeznaczane  jest do wszystkich osób, które będą brały udział w realizowaniu procesów stosowania, przeprowadzania i dokumentowania  kontroli pierwszego wyrobu w Organizacji Lotniczej.

JAKIE KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA I ORGANIZACJI?

Zdobyta podczas szkolenia wiedza pozwoli uczestnikom dokładnie zrozumieć wymagania normy w odniesieniu do kontroli pierwszego wyrobu w Organizacji Lotniczej.

 

Zdobyte podczas szkolenia informacje pozwolą uczestnikom realizować procesy stosowania, przeprowadzania i dokumentowania  kontroli pierwszego wyrobu w Organizacji Lotniczej, w sposób skuteczny i efektywny.

REKOMENDOWANY CZAS TRWANIA SZKOLENIA

Jeden dzień szkoleniowyokoło 6 – 8 godz. dydaktycznych (czas szkolenia uzależniony będzie od ogólnej oceny świadomości systemowej uczestników)

INFORMACJE DODATKOWE

Szkolenie kończy się testem kontrolnym z wiedzy, w postaci pisemnej.

Forma szkoleń: stacjonarne.

Szkolenia mogą być dedykowane dla konkretnej Organizacji lub mogą mieć formę szkolenia otwartego.

Miejsce szkolenia: Rzeszów, Mielec, Katowice, a w przypadku szkoleń dedykowanych w lokalizacji wskazanej przez Klienta.