Info

Szkolenie ma na celu zaprezentować wymagania normy ISO 50001, a przez to pomóc we wdrożeniu systemu zarządzania energią. Celem szkolenia jest również uświadomienie jak kluczowe dla organizacji jest skuteczne i efektywne zarządzanie energią.

 • Zawartość

  Zakres szkolenia obejmuje między innymi:

  • Czym jest System Zarządzania Energią?
  • Podstawowe terminy i definicje
  • Przywództwo i sposoby motywowania
  • Przegląd energetyczny
  • Wsparcie i działania operacyjne
  • Ocena funkcjonowania i doskonalenie
 • Dla kogo

  Szkolenie skierowane jest do wszystkich pracowników organizacji, którzy będą angażowani w funkcjonowanie systemu zarządzania energią.

 • Rekomendowany czas trwania

  1 dzień (wariant standardowy patrz informacje dodatkowe)

 • Korzyści

  Szkolenie pozwoli uczestnikom zrozumieć i usystematyzować wiedzę na temat wymagań dla systemów zarządzania energią określonych w normie ISO 50001. Podczas szkolenia pracownicy uzyskają wiedzę jak skutecznie mogą pomóc organizacji poprawić efektywność energetyczną, co w rezultacie pozwala zmniejszyć koszty i ułatwić organizacji realizowanie celów zrównoważonego rozwoju.

 • Uwagi dodatkowe

  Szkolenie dostępne jest w trzech wariantach: minimum, standard i premium. Czas trwania wariantu minimum i premium są ustalane indywidualnie z klientem.