Info

Celem szkolenia jest zaprezentowanie wymagań normy oraz przedstawienie najlepszych praktyk z zakresu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnie z normą ISO/IEC 27001:2017.

 • Zawartość
  • Wprowadzenie do zagadnienia bezpieczeństwo informacji w kraju i na świecie (przykłady oraz statystyki)
  • Systemowe podejście do zarządzania bezpieczeństwem informacji w organizacji uwzględniające pętle doskonalenia systemu
  • Wymagania normy ISO/IEC 27001:2017
  • Wymagania ujęte w Załączniku A normy ISO/IEC 27001:2017
  • Metody przeprowadzania procesu klasyfikacji informacji
  • Metody przeprowadzania procesu analizy ryzyka
  • Proces obsługi incydentów bezpieczeństwa informacji
  • Prezentacja narzędzi informatycznych dedykowanych systemowemu zarządzaniu bezpieczeństwem informacji
 • Dla kogo

  Szkolenie jest dedykowane nie tylko do osób zajmujących się bezpieczeństwem informacji w organizacji (administratorzy bezpieczeństwa, oficerowie bezpieczeństwa). Każdy pracownik organizacji wyniesie z niego wiele cennych informacji które pomogą dbać o bezpieczeństwo przedsiębiorstwa.

 • Rekomendowany czas trwania

  1 dzień (wariant standardowy patrz informacje dodatkowe)

 • Korzyści

  Uczestnicy szkolenia będą mieli możliwość zwiększenia swojej wiedzy z zakresu bezpieczeństwa informacji, bazując na normie ISO/IEC 27001:2017. Wiedza ta pozwoli w sposób skuteczny i odpowiedzialny chronić informacje przetwarzane przez organizację w toku prowadzenia obowiązków służbowych przez pracowników.

 • Uwagi dodatkowe

  Szkolenie dostępne jest w trzech wariantach: minimum, standard i premium. Czas trwania wariantu minimum i premium są ustalane indywidualnie z klientem.