Info

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z założeniami i wymaganiami normy ISO 45001:2018 w odniesieniu do systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

 • Zawartość
  • Dlaczego system zarządzania bhp jest ważny dla organizacji i jakie korzyści się z nim wiążą?
  • Kontekst organizacji w odniesieniu do systemu zarządzania bhp
  • Identyfikację wymagań prawnych i innych oraz ocena zgodności.
  • Cele bhp i programy ich realizacji
  • Nadzór nad udokumentowaną informacją z zakresu HP, w ujęciu normy ISO 45001:2018, RODO oraz Kodeksu Pracy
  • Gotowość i reagowanie na wypadki. Analiza wypadków.
  • Analizę incydentów i niezgodności
  • Przegląd zarządzania i doskonalenie systemu zarządzania bhp
 • Dla kogo

  Szkolenie skierowane jest do osób, które pracują w organizacjach certyfikowanych lub planujących certyfikację systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy na zgodność z ISO 45001.

 • Rekomendowany czas trwania

  2 dni (wariant standardowy patrz informacje dodatkowe)

 • Korzyści

  Szkolenie pozwoli uczestnikom zrozumieć i usystematyzować wymagania dla systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w organizacjach. Dzięki niemu uczestnicy będą mogli bardziej zaangażować się w realizację celów zrównoważonego rozwoju.

 • Uwagi dodatkowe

  Szkolenie dostępne jest w trzech wariantach: minimum, standard i premium. Czas trwania wariantu minimum i premium są ustalane indywidualnie z klientem.