Info

Celem szkolenia jest przedstawienie uczestnikom w przystępny sposób wymagań dla systemów zarządzania środowiskiem, które zostały określone w normie ISO 14001.

 • Zawartość

   

  • Informacje wstępne na temat systemów zarządzania środowiskiem
  • Kontekst i przywództwo organizacji
  • Planowanie, wsparcie i działania operacyjne w kontekście zarządzania środowiskiem
  • Definiowanie i ocena aspektów środowiskowych
  • Ocena wyników i doskonalenie systemu zarządzania środowiskiem
 • Dla kogo

  Szkolenie skierowane jest do osób, które pracują w organizacjach certyfikowanych lub planujących certyfikację systemu zarządzania środowiskiem na zgodność z ISO 14001.

 • Korzyści

  Szkolenie pozwoli uczestnikom zrozumieć i usystematyzować wymagania dla systemów zarządzania środowiskiem w organizacjach. Zdobyta podczas szkolenia wiedza pozwoli zbudować i ugruntować świadomość pracowników. Dzięki zdobytym informacjom uczestnikom łatwiej będzie realizować cele z zakresu systemu zarządzania środowiskiem oraz zrównoważonego rozwoju.