Info

Szkolenie skierowane jest do osób, które pracują w organizacjach certyfikowanych lub planujących certyfikację systemu zarządzania jakością na zgodność z IATF 16949.Celem szkolenia jest przedstawienie uczestnikom w przystępny sposób wymagań dla systemów zarządzania jakością w branży motoryzacyjnej, które zostały określone w standardzie IATF 16949. Razem z wymaganiami IATF 16949:2016 prezentowane są
wymagania ISO 9001:2015.

 • Zawartość

   

  • Informacje na temat organizacji IATF
  • Historię zmian standardu IATF 16949
  • Kontekst i przywództwo organizacji
  • Podejście procesowe i definiowanie procesów organizacji
  • Analizę i zarządzanie ryzykiem w organizacji
  • Kwalifikacje i odpowiedzialności kluczowych osób w organizacji
  • Planowanie, wsparcie i działania operacyjne
  • Zarządzanie łańcuchem dostaw zgodnie z wymaganiami branży motoryzacyjnej
  • Ocenę wyników i doskonalenie systemu zarządzania jakością
 • Dla kogo

  Szkolenie skierowane jest do osób, które pracują w organizacjach certyfikowanych lub planujących certyfikację systemu zarządzania jakością na zgodność z IATF 16949.

 • Rekomendowany czas trwania

  2 dni (wariant standardowy patrz informacje dodatkowe)

 • Korzyści

  Szkolenie pozwoli uczestnikom zrozumieć i usystematyzować wymagania branży motoryzacyjnej dla systemów zarządzania jakością. Dzięki zdobytej podczas szkolenia wiedzy uczestnicy pogłębią i ugruntują swoją świadomość jakościową, co zaowocuje współodpowiedzialnością za funkcjonowanie organizacji.

 • Uwagi dodatkowe

  Szkolenie dostępne jest w trzech wariantach: minimum, standard i premium. Czas trwania wariantu minimum i premium są ustalane indywidualnie z klientem.

Szkolenia powiązane