OPIS:

Zapoznanie się a także usystematyzowanie wiedzy na temat wymagań IATF 16949:2016. W ramach szkolenia zaprezentowane zostaną wytyczne do procesu certyfikacji opublikowane przez IATF.

ZAKRES:

  1. Geneza zmian IATF 16949:2016.
  2. Nowa struktura standardu.
  3. Zmiany w ISO 9001:2015.
  4. Interpretacja wymagań ISO 9001:2015.
  5. Zmiany w IATF 16949:2016.
  6. Interpretacja wymagań IATF 16949:2016.
  7. Wytyczne procesu certyfi kacji.

CZAS TRWANIA:

2 dni

UCZESTNICY:

Szkolenie skierowane jest do Pełnomocników ds. systemów zarządzania, osób zainteresowanych.

INFORMACJE DODATKOWE:

Program szkolenia może zostać dostosowany do indywidualnych potrzeb klienta.