Info

Celem warsztatów jest zwiększenie kompetencji i pogłębienia wiedzy oraz umiejętności wewnętrznych audytorów procesu w zakresie planowania audytu, realizacji i raportowania.

 • Zawartość
  • Wytyczne audytu procesu
  • Ocena wg schematu ocen podręcznika VDA 6.3
  • Analiza ryzyka w procesie
  • Wymagania ISO 19011:2018
  • Przygotowanie audytu
  • Przeprowadzenie audytu procesu
  • Uzupełnianie dokumentacji
  • Raportowanie oraz rozmowa zamykająca
  • Postawy i zachowania podczas audytowania
 • Dla kogo

  Warsztaty dedykowane są do wewnętrznych audytorów procesu oraz audytorów procesu w łańcuchy dostaw realizujących audyty według wymagań VDA 6.3.

 • Rekomendowany czas trwania

  2 dni  (wariant standardowy – patrz informacje dodatkowe)

 • Korzyści

  Dzięki warsztatom nabyta wiedza teoretyczna zostanie przełożona na praktyczne wykorzystanie w czasie audytu. Warsztaty są szansą na wymianę doświadczeń i skalibrowanie się w zakresie schematu ocen. Zdobyte w czasie warsztatów informacje i umiejętności pozwolą uczestnikom realizować audyty w sposób bardziej skuteczny i efektywny.

 • Uwagi dodatkowe

  Warsztaty dostępne są w trzech wariantach: minimum, standard i premium.

  Czas trwania wariantu minimum i premium są ustalane indywidualnie z klientem.