Cena netto
ZAPYTAJ
Zarejestruj się
 • Cel szkolenia

  Celem szkolenia jest poznanie i zrozumienie przez uczestników idei odpornego procesu produkcyjnego, zdobycie wiedzy na temat narzędzi i metod oceny takiego procesu, jak również metodycznego podejścia do czynników i zakłóceń oddziaływujących na każdy proces. Nie zabraknie też wiedzy dotyczącej możliwości doskonalenia istniejących w każdej organizacji i w łańcuchu dostaw procesów.

 • Adresaci szkolenia

  Szkolenie skierowane jest do specjalistów i inżynierów zajmujących się planowaniem i optymalizacją procesów produkcyjnych w całym łańcuchu dostaw, jak również do liderów i kierowników projektu, kadry menedżerskiej oraz wszystkich zainteresowanych zagadnieniami związanymi z budową oraz rozwojem odpornych na zakłócenia procesów produkcyjnych.

 • Program szkolenia

  Zakres szkolenia obejmuje m.in.:

  • Wprowadzenie do idei odpornego procesu produkcyjnego
  • Założenia dla odpornego procesu produkcyjnego, m.in.:
   • Kultura organizacyjna
   • Proces planowania i powstawania wyrobu
   • Funkcja jakości w przedsiębiorstwie produkcyjnym
   • Koncepcja logistyki
   • Zarządzanie ryzykiem
  • Standardy odpornego procesu produkcyjnego
  • Powiązane normy, wytyczne i metody
  • Przykładowe listy kontrolne (checklists)
 • Efekty szkolenia dla uczestników i dla organizacji

  Dzięki szkoleniu uczestnicy będą mogli zaimplementować w swoich organizacjach oraz w łańcuchu dostaw model odpornego procesu produkcyjnego. Kultura zapobiegania błędom, czy podejście procesowe w połączeniu ze skutecznym stosowaniem odpowiednich list kontrolnych i standardów, umożliwi realizację założeń dla stworzenia odpornych procesów produkcyjnych.

 • Czas szkolenia
  2 dni (wariant standardowy – patrz informacje dodatkowe)
 • Uwagi dodatkowe

  Szkolenie dostępne jest w trzech wariantach: minimum, standard, premium. Czas trwania i zakres wariantu minimum i wariantu premium są ustalane indywidualnie z klientem.

Szkolenia powiązane