Cena netto
ZAPYTAJ
Zarejestruj się
 • Cel szkolenia

  Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z procesem analizy zwrotów z rynku w oparciu o standard VDA.

  Każda organizacja dostarczająca wyroby do branży motoryzacyjnej musi się liczyć z możliwością wystąpienia reklamacji użytkowników końcowych. W obliczu takiego faktu, organizacje muszą zdefiniować oraz wdrożyć proces analizy i postępowania ze zwrotami z rynku. Dla takiego procesu branża motoryzacyjna również określiła wymagania. Jedno z podstawowych wymagań to wyciągać wnioski w myśl powiedzenia „uczyć się na błędach”.

 • Adresaci szkolenia

  Szkolenie skierowane jest w głównej mierze do specjalistów i inżynierów, którzy są odpowiedzialni za realizację procesu analizy zwrotów reklamacyjnych oraz osoby pełniące w organizacji rolę Pełnomocnika ds. Bezpieczeństw Wyrobu. Oprócz tego zapraszamy właścicieli procesów związanych z reklamacjami i zwrotami z rynku oraz wszystkie osoby, które ze względu na pełnione w organizacji role i/lub funkcje wymagają znajomości procesów związanych z analizą zwrotów z rynku.

 • Program szkolenia

  Zakres szkolenia obejmuje m.in.:

  • Czym charakteryzuje się podejście analizy zwrotów z rynku?
  • Planowanie i przebieg procesu analizy zwrotów z rynku
  • Wytyczne do NTF
  • Wskaźniki procesu i jakości produktu
  • Dane wejściowe i wyjściowe z analizy
  • Monitorowanie rynku – obserwacja trendów
  • Wymagania dla procedury analizy zwrotów z rynku
  • Rola Pełnomocnika ds. Bezpieczeństwa Wyrobu (PSB)
  • Zarządzanie ryzykiem
 • Efekty szkolenia dla uczestników i dla organizacji

  Szkolenie dostarczy uczestnikom wiedzy i kompetencji z zakresu procesu analizy zwrotów z rynku niezbędnej do przeprowadzenia skutecznej analizy pochodzących od klienta z fazy użytkowania części.

  Jakie są wytyczne do uruchomienia procesu NTF, jaka jest wartość dodana wprowadzenia procesu analizy zwrotów, jakimi wskaźnikami opisać proces, jak wdrożyć skuteczny proces analizy zwrotów z fazy użytkowania? To zaledwie przykłady pytań, odpowiedź na które znajdziecie Państwo w podczas szkolenia. Zapraszamy!

 • Czas szkolenia

  2 dni (wariant standardowy – patrz informacje dodatkowe)

 • Uwagi dodatkowe

  Szkolenie dostępne jest w trzech wariantach: minimum, standard, premium. Czas trwania i zakres wariantu minimum i wariantu premium są ustalane indywidualnie z klientem.

Szkolenia powiązane