Cena netto
ZAPYTAJ
Zarejestruj się
 • Cel szkolenia

  Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z aktualnym wydaniem podręcznika VDA 2, w którym bardzo wyraźnie podniesiono znaczenie wspólnych ustaleń pomiędzy klientem a dostawcą w odniesieniu do procesu zatwierdzenia. W publikacji na znaczeniu zyskała analiza i poziom ryzyka jakie związane jest z zatwierdzeniem wyrobu i procesu.

 • Adresaci szkolenia

  Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do inżynierów, specjalistów i liderów odpowiedzialnych za skuteczne i terminowe przeprowadzenie procesu zatwierdzenia nowego wyrobu i procesu oraz ichmodyfikacji zarówno dla części zakupowych, jak i wyrobów finalnych dostarczanych do klienta. Kolejną grupę stanowią członkowie zespołów projektowych powołanych do rozwoju nowego wyrobu lub jego modyfikacji.

 • Program szkolenia

  Zakres szkolenia obejmuje m.in.:

  • Cel i zakres stosowania
  • Poprzednie publikacje
  • Proces zatwierdzenia w łańcuchu dostaw
  • Ustalenie zakresu dowodów
  • Zatwierdzenie procesu produkcyjnego
  • Droga do decyzji o zatwierdzeniu
  • Statusy zatwierdzenia
  • Specjalne procedury zatwierdzenia
 • Efekty szkolenia dla uczestników i dla organizacji

  Uczestnicy nabędą umiejętności związane ze skutecznym planowaniem procesu zatwierdzenia wyrobu i procesu w ramach projektu rozwoju nowego wyrobu. Uzgodnienie z klientem zakresu przedłożenia oraz wymagań jakościowych dotyczących pojedynczych produktów pracy pozwoli na terminowe i skuteczne zatwierdzenie wyrobu i procesu ze strony klienta. Powiązanie wyników zatwierdzenia wyrobu z uregulowaniem przez klientów kosztów związanych z rozwojem i wykonaniem narzędzi produkcyjnych dodatkowo wpływa na istotność tego procesu.

 • Czas szkolenia

  2 dni (wariant standardowy – patrz informacje dodatkowe)

 • Uwagi dodatkowe

  Szkolenie dostępne jest w trzech wariantach: minimum, standard, premium. Czas trwania i zakres wariantu minimum i wariantu premium są ustalane indywidualnie z klientem.