7 listopada 2022
menadżer
Zarządzanie zespołem specjalistów-image

Zarządzanie zespołem specjalistów

 • Szczegóły
 • Szczegóły szkolenia
 • Więcej informacji
 • Potwierdzenie kwalifikacji
Kategoria ROZWÓJ KOMPETENCJI MENADŻERSKICH
Cel i zakres: Przepracowanie wszystkich najważniejszych wyzwań, z jakimi na co dzień muszą sobie radzić managerowie, w pracy z ludźmi i zespołami. Rozwinięcie umiejętności związanych z podnoszeniem kompetencji pracowników, motywowaniem ich oraz zwiększaniem ich zaangażowania. Wypracowanie rozwiązań, które uczestnicy samodzielnie będą mogli wdrożyć w swoich zespołach z korzyścią dla samych siebie, pracowników i całej firmy. Uświadomienie i ugruntowanie najbardziej istotnych elementów pracy managera, które prowadzą to podniesienia efektywności całego zespołu i poszczególnych jego członków.
Dla kogo: Dla managerów wszystkich szczebli, niezależnie od posiadanego przez nich doświadczenia managerskiego. Dla osób wskazanych do awansu na stanowiska managerskie w ramach przygotowania ich do nowego charakteru pracy. Warsztaty są każdorazowo dopasowywane do poziomu wiedzy i kompetencji managerskich uczestników warsztatów. Uczestnicy mogą być na różnych etapach rozwoju tych umiejętności.
Zawartość: 1 Dzień: Idea przywództwa (Leadership) Efektywna komunikacja Zarządzanie dopasowane do sytuacji Rozwijanie umiejętności i kompetencji pracowników 2 Dzień: Motywowanie pracowników Zarządzanie czasem własnym i zespołu Delegowanie zadań i uprawnień Rozwiązywanie konfliktów i problemów w zespole
Poziom lidera i kierownika niższego szczebla:
Poziom lidera i kierownika średniego szczebla:
Poziom menadżerski:
Korzyści: Poznają na co należy zwrócić uwagę, aby podnieść efektywność zespołów, którymi zarządzają. Dowiedzą się jak sprawnie zarządzać czasem własnym i zespołu oraz jak delegować zadania i egzekwować ich wykonanie. Nauczą się jak rozwijać kompetencje pracowników, jak ich motywować oraz jak zwiększać ich zaangażowanie do pracy. Warsztaty w bardzo dużym stopniu skupiają się na rozwiązywaniu problemów i wątpliwości zgłaszanych przez samych uczestników. Podczas szkolenia wypracowane zostaną konkretne rozwiązania, które każdy uczestnik będzie mógł od razu zacząć wdrażać w swoim zespole.

Chcę uzyskać więcej informacji

  Imię (wymagane)

  E-mail (wymagane)

  Produkt

  Wiadomość

  Certyfikat ISQ