8 listopada 2022
deming
Wymagania IATF 16949:2016-image

Wymagania IATF 16949:2016

 • Szczegóły
 • Szczegóły szkolenia
 • Więcej informacji
 • Potwierdzenie kwalifikacji
Kategoria SYSTEMY ZARZĄDZANIA
Cel i zakres: Celem szkolenia jest przedstawienie uczestnikom w przystępny sposób wymagań dla systemów zarządzania jakością w branży motoryzacyjnej, które zostały określone w standardzie IATF 16949. Razem z wymaganiami IATF 16949:2016 prezentowane są wymagania ISO 9001:2015.    
Dla kogo: Szkolenie skierowane jest do osób, które pracują w organizacjach certyfikowanych lub planujących certyfikację systemu zarządzania jakością na zgodność z IATF 16949:2016.    
Zawartość:
 • Informacje na temat organizacji IATF
 • Historię zmian standardu IATF 16949
 • Kontekst i przywództwo organizacji
 • Podejście procesowe i definiowanie procesów organizacji
 • Analizę i zarządzanie ryzykiem w organizacji
 • Kwalifikacje i odpowiedzialności kluczowych osób w organizacji
 • Planowanie, wsparcie i działania operacyjne
 • Zarządzanie łańcuchem dostaw zgodnie z wymaganiami branży motoryzacyjnej
 • Ocenę wyników i doskonalenie systemu zarządzania jakością
 
Poziom lidera i kierownika niższego szczebla:
Poziom lidera i kierownika średniego szczebla:
Poziom technika UR:
Poziom technika produkcji:
Poziom technika jakości:
Poziom inżyniera procesów produkcji:
Poziom inżyniera jakości:
Poziom inżyniera rozwoju wyrobu:
Poziom inżyniera rozwoju procesu:
Poziom menadżerski:
Korzyści: Szkolenie pozwoli uczestnikom zrozumieć i usystematyzować wymagania branży motoryzacyjnej dla systemów zarządzania jakością. Dzięki zdobytej podczas szkolenia wiedzy uczestnicy pogłębią i ugruntują swoją świadomość jakościową, co zaowocuje współodpowiedzialnością za funkcjonowanie organizacji.    

Chcę uzyskać więcej informacji

  Imię (wymagane)

  E-mail (wymagane)

  Produkt

  Wiadomość

  Certyfikat ISQ