7 listopada 2022
Zrównoważony rozwój - strategia nowoczesnego przedsiębiorstwa-image

Zrównoważony rozwój - strategia nowoczesnego przedsiębiorstwa

 • Szczegóły
 • Szczegóły szkolenia
 • Więcej informacji
 • Potwierdzenie kwalifikacji
Kategoria ZRÓWNOWAZONY ROZWÓJ
Cel i zakres: Celem szkolenia jest dostarczenie uczestnikom podstawowej wiedzy do przygotowania nowych oraz korygowania obecnych Strategii przedsiębiorstw. Różnica w stosunku do innych ofert polega na oparciu o najnowszą wiedzę nie tylko z zakresu zarządzania strategicznego ale przede wszystkim na najnowszej wiedzy o zmianach klimatu, celach zrównoważonego rozwoju obowiązujących przedsiębiorców wymaganiach prawnych.
Dla kogo: Szkolenie dedykowane jest menedżerom odpowiedzialnym za kreowanie i realizację strategii przedsiębiorstw, wszystkim odpowiedzialnym za spełnianie wymagań prawnych oraz osobom odpowiedzialnym za raportowanie wyników wewnątrz i na zewnątrz przedsiębiorstwa.
Zawartość: Budowanie wartości w oparciu o czynniki materialne i niematerialne Misja, wizja, wartości i kodeks etyki podstawą Zrównoważonego Rozwoju Mapowanie interesariuszy podstawą określania celów Zrównoważonego Rozwoju Określanie i realizacja celów Zrównoważonego Rozwoju w ujęciu sześciu kapitałów i budowanej na ich podstawie strategii zrównoważonego rozwoju Raportowanie Zrównoważonego Rozwoju w oparciu o raport zintegrowany
Korzyści: Szkolenie pozwoli uczestnikom na zdobycie i usystematyzowanie podstawowej wiedzy o działaniach w obszarze Ochrony Klimatu na poziomie globalnym, europejskim ( EU ) i krajowym. W szczególności o Celach Zrównoważonego Rozwoju i wymaganiach prawnych jakie trzeba i trzeba będzie, w tym zakresie, spełniać. Ponadto, uczestnicy otrzymają informację o aktualnych trendach i narzędziach do Zarządzania Strategicznego. Całość tej wiedzy pozwoli na przygotowanie własnej Firmy do stworzenia STRATEGII NOWOCZESNEGO PRZEDSIĘBIORSTWA.

Chcę uzyskać więcej informacji

  Imię (wymagane)

  E-mail (wymagane)

  Produkt

  Wiadomość

  Certyfikat ISQ