BMC Poland SP. Z O.O.

BMC Poland SP. Z O.O.

W imieniu firmy BMC Poland Sp. z o.o. dziękuję firmie Interdont Support Q Sp. z o.o. za realizację następujących szkoleń w formie online w 2020. Jesteśmy w pełni usatysfakcjonowani z przebiegu oraz poziomu przygotowania w/w szkoleń. Forma zdalna szkolenia nie stanowiła przeszkody w komunikacji pomiędzy trenerem i uczestnikami oraz spełniła nasze oczekiwania i potrzeby związane z zrealizowanymi szkoleniami. Na podkreślenie zasługuje profesjonalizm i doświadczenie trenera. Z przyjemnością rekomenduję firmę Interdont Support Q Sp. z o.o. jako profresjonalnego dostawcę usług rozwojowych w tym szkoleń online. Mam nadzieję, że w przyszłości będziemy mieli jeszcze wiele okazji do współpracy.

BMC Poland Sp. Z O.O.
ul. Fabryczna 1, 59-225 Chojnów

Interdont Support Q
2020-12-03T10:14:46+01:00

BMC Poland Sp. Z O.O.
ul. Fabryczna 1, 59-225 Chojnów

W imieniu firmy BMC Poland Sp. z o.o. dziękuję firmie Interdont Support Q Sp. z o.o. za realizację następujących szkoleń w formie online w 2020. Jesteśmy w pełni usatysfakcjonowani z przebiegu oraz poziomu przygotowania w/w szkoleń. Forma zdalna szkolenia nie stanowiła przeszkody w komunikacji pomiędzy trenerem i uczestnikami oraz spełniła nasze oczekiwania i potrzeby związane z zrealizowanymi szkoleniami. Na podkreślenie zasługuje profesjonalizm i doświadczenie trenera. Z przyjemnością rekomenduję firmę Interdont Support Q Sp. z o.o. jako profresjonalnego dostawcę usług rozwojowych w tym szkoleń online. Mam nadzieję, że w przyszłości będziemy mieli jeszcze wiele okazji do współpracy.