Szkolenie otwarte online – Audytor wyrobu zgodnie z VDA 6.5

27 października 2021

Audytor wyrobu zgodnie z VDA 6.5

Zakres szkoleń obejmuje między innymi następujące zagadnienia:

  1. Definicje, cel i zakres stosowania
  2. Przebieg audytu wyrobu zgodnie z VDA 6.5
  3. Planowanie i przygotowanie audytu wyrobu
  4. Przeprowadzanie audytów Wyrobu
  5. Dokumentacja i ocena wyników audytu wyrobu
  6. Raport z audytu wyrobu
  7. Działania korygujące i doskonalące

Szkolenie odbędzie się w dniach 03.03.2022.

Koszt: 550 zł/uczestnika netto

WARUNKI PŁATNOŚCI:

Wpłaty za udział w szkoleniu prosimy dokonać na konto: Interdont Support Q Sp. z o.o., ul. Pukowca 15, 40-847 Katowice Bank Handlowy w Warszawie S.A. IBAN PLN:
41 1030 0019 0109 8503 0009 3528 z dopiskiem: data, tytuł szkolenia, imię i nazwisko uczestnika
Prosimy o dokonanie wpłaty po zrealizowanej usłudze szkoleniowej na podstawie otrzymanej faktury VAT.

* Wyżej wymienione ceny są cenami netto, do których zostanie doliczona obowiązująca stawka VAT.