Szkolenie – Audytor wewnętrzny ISO 9001:2015

Audytor wewnętrzny ISO 9001:2015. Jak uzyskać certyfikat ISO 9001:2015? W aktualnych uwarunkowaniach prowadzenia działalności gospodarczej certyfikat systemu zarządzania jakością jest czynnikiem warunkującym uzyskanie przewagi konkurencyjnej na rynku oraz poprawę reputacji i wiarygodności w oczach kontrahentów, dostawców…