Zatwierdzenie wyrobu i procesu zgodnie z najnowszym wydaniem VDA 2 – wydanie 6 / ONLINE /

  • Audyty systemu, procesu, wyrobu
  • 29 I 2021
  • 650 PLN / za osobę + VAT*

Interdont Support Q

Opis :
Zakres : 1. Wprowadzenie 2. Procedura zatwierdzenia i zastosowanie 3. Obszary testowe i zakres przedłożenia 4. Uzgodnienia z klientem odnośnie zatwierdzenia 5. Realizacja procesu zatwierdzenia 6. Procedury specjalne dla zatwierdzeń 7. Dokumentacja i archiwizacja
Cena : 650 zł / za osobę + VAT* warunki płatności Cena zawiera:
  • Przeprowadzenie szkolenia,
  • Materiały szkoleniowe,
  • Wydanie certyfikatu,
Czas trwania : 1 dzień
Uczestnicy : Do 25 uczestników
Kolejny termin : -
Informacje dodatkowe :
Warunki płatności : Wpłaty za udział w szkoleniu prosimy dokonać na konto: Interdont Support Q Sp. z o.o., ul. Pukowca 15, 40-847 Katowice Bank Handlowy w Warszawie S.A. IBAN PLN:
41 1030 0019 0109 8503 0009 3528 z dopiskiem: data, tytuł szkolenia, imię i nazwisko uczestnika
Prosimy o dokonanie wpłaty po zrealizowanej usłudze szkoleniowej na podstawie otrzymanej faktury VAT.
* Wyżej wymienione ceny są cenami netto, do których zostanie doliczona obowiązująca stawka VAT.