Zarządzanie Gwarancjami jako proces strategiczny / ONLINE /

 • Systemy Zarządzania Jakością
 • 18-19 III 2021
 • 1100 PLN / za osobę + VAT*

SupportQ Polska

Opis :
Zakres :
 1. Umiejscowienie procesu Zarządzania Gwarancjami w Zintegrowanym Systemie Zarządzania Jakością
 2. Otoczka biznesowa Zarządzania Gwarancjami
 3. Rola PSB w procesie "Analiz zwrotów z rynku"
 4. Zarządzanie Ryzykiem Gwarancyjnym
 5. Filozofia "Analiz zwrotów z rynku"
 6. Planowanie i przebieg procesu „Analiz zwrotów z rynku
 7. Wytyczne do NTF
 8. Wskaźniki procesu i jakości produktu
 9. Monitorowanie rynku – obserwacja trendów
 10. Procedura „Analiza zwrotów z rynku” - wymagania
 11. Zarządzanie rezerwami gwarancyjnymi.
Cena : 1100 zł / za osobę + VAT* warunki płatności Cena zawiera:
 • Przeprowadzenie szkolenia,
 • Materiały szkoleniowe,
 • Wydanie certyfikatu,
Czas trwania : 2 dni
Uczestnicy : Do 25 uczestników
Kolejny termin : -
Informacje dodatkowe :
Warunki płatności : Wpłaty za udział w szkoleniu prosimy dokonać na konto: Interdont Support Q Sp. z o.o., ul. Pukowca 15, 40-847 Katowice Bank Handlowy w Warszawie S.A. IBAN PLN:
41 1030 0019 0109 8503 0009 3528 z dopiskiem: data, tytuł szkolenia, imię i nazwisko uczestnika
Prosimy o dokonanie wpłaty po zrealizowanej usłudze szkoleniowej na podstawie otrzymanej faktury VAT.
* Wyżej wymienione ceny są cenami netto, do których zostanie doliczona obowiązująca stawka VAT.