OPIS :

Celem szkolenia jest zdobycie umiejętności w zakresie ukształtowania wiedzy o metodach szacowania błędów i wyznaczania niepewności pomiarów oraz prawidłowej prezentacji i interpretacji wyników pomiaru jak również określanie i poprawa procedur pomiarowych.

ZAKRES :

 1. Terminologia statystyczna
 2. Terminologia metrologiczna
 3. Błędy pomiarowe
 4. Wprowadzenie do rozkładów pomiarowych
 5. Metody obliczania niepewności pomiarowej
 6. Ćwiczenia praktyczne z szacowania niepewności
CZAS TRWANIA :Szkolenie jednodniowe
UCZESTNICY :Szkolenie skierowane jest do pracowników odpowiedzialnych za wyznaczanie lub sprawdzanie obliczeń niepewności pomiaru, kadry zarządzajacej, inżynierów jakości.

INFORMACJE DODATKOWE :Program szkolenia może zostać dostosowany do indywidualnych potrzeb klienta.

Uczymy, na czym polega wyznaczanie niepewności pomiaru

Wszelkie rodzaju pomiary właściwości fizycznych obiektów bądź zjawisk wiążą się z mniejszą lub większą nieprecyzyjnością. Na chwilę obecną ciężko znaleźć metody, techniki czy narzędzia gwarantujące w stu procentach dokładne wyniki – zawsze występuje pewien margines niepewności pomiaru. Jego wyznaczenie w wielu przypadkach odgrywa bardzo ważną rolę. Z tego powodu, aby pozyskać wiedzę i umiejętności pozwalające na określanie jego wartości, zachęcamy do zapisywania na nasze szkolenia z tego zakresu.
Uczymy opracowywania i wdrażania powtarzalnych procedur umożliwiających określanie powyższych wartości. Wyjaśniamy, jakie czynniki i dlaczego należy uwzględniać przy analizie, aby zapewnić wiarygodność i rzetelność rezultatów. Pokazujemy, jak raportować i dokumentować wykonywane prace, tak aby zleceniodawca mógł zapoznać się z zaprezentowanymi w czytelny sposób wynikami. Uczymy także interpretowania rezultatów, w efekcie czego kursant wie, kiedy wyznaczona niepewność pomiaru osiąga wartość, która może powodować nieprawidłową interpretację pozyskanych danych.
Szkolenia są prowadzone przez doświadczonych praktyków. Potrafią oni przekazywać wiedzę w sposób atrakcyjny i zarazem efektywny. Duża ilość przydatnych materiałów oraz szczegółowo opracowany program kursu z naciskiem na połączenie teorii i praktyki sprawiają, że nasze szkolenia obejmujące wyznaczanie niepewności pomiaru cieszą się dobrymi opiniami i dużą popularnością. Zachęcamy do zapisywania się każdego, kogo interesuje zdobycie tego rodzaju kompetencji!

Z czego wynika niepewność pomiaru?

Warto zauważyć, że pojęcie niepewności pomiaru zostało zestandaryzowane w międzynarodowym użyciu – jego oficjalną definicję zatwierdzono w 1993 r. W jej świetle błędy w analizie najróżniejszych wartości są czymś normalnym, charakterystycznym dla tej czynności. Wynika to z charakteru badania rzeczywistości, które z natury jest obarczone mniejszym lub większym błędem niezależnie od wykorzystanych w tym celu metod, narzędzi czy technologii. Dlatego w wielu procedurach tak istotne jest precyzyjne wyznaczanie niepewności pomiaru, którego można się nauczyć podczas szkolenia organizowanego przez naszą firmę.

Z czego jeszcze wynika brak możliwości uzyskania w stu procentach poprawnych wyników? Przyczyn jest kilka, w tym m.in.:

 • niepełne rozpoznanie badanych parametrów,

 • brak wzięcia pod uwagę lub niepełne uwzględnienie oddziaływania czynników zewnętrznych, które mogą zaburzać rezultaty,

 • nieprawidłowa interpretacja wyników,

 • zastosowanie urządzeń i narzędzi niskiej klasy,

 • brak dokładności w danych wejściowych wykorzystywanych do przeliczenia wartości wyjściowych,

 • posługiwanie się metodami i technikami, które dają niepewne rezultaty,

 • błędy podczas pobierania próbek.

Przebieg szkolenia – opis

Każdy z tych aspektów ma wpływ na wyznaczanie niepewności pomiaru – rzetelne i wiarygodne informacje na ten oraz inne tematy związane z odchyleniami podczas analiz różnych wielkości przekazujemy podczas szkolenia, do którego zachęcamy. W jego trakcie poznasz m.in. specjalistyczną terminologię statystyczną i metrologiczną wykorzystywaną do wyznaczania niepewności pomiaru. Zobaczysz, na czym polegają najczęściej popełniane w ramach tej czynności błędy i dowiesz się, jakie metody są w tym celu używane – każdą z nich dokładnie opisujemy w trakcie szkolenia.

Poza solidną dawką wiedzy teoretycznej uczestnicy biorą udział także w ćwiczeniach praktycznych, w których trakcie uczą się, jak rzetelnie przeprowadzić wyznaczanie niepewności pomiaru. Zachęcamy do udziału w naszym szkoleniu wszystkie osoby, które są zainteresowane tym tematem!