Wyznaczanie niepewności pomiaru

 • Narzędzia Jakościowe
 • PLN / za osobę + VAT*
Opis :

Celem szkolenia jest zdobycie umiejętności w zakresie ukształtowania wiedzy o metodach szacowania błędów i niepewności pomiarów oraz prawidłowej prezentacji i interpretacji wyników pomiaru jak również określanie i poprawa procedur pomiarowych.

Zakres :
 1. Terminologia statystyczna
 2. Terminologia metrologiczna
 3. Błędy pomiarowe
 4. Wprowadzenie do rozkładów pomiarowych
 5. Metody obliczania niepewności pomiarowej
 6. Ćwiczenia praktyczne z szacowania niepewności
Cena : zł / za osobę + VAT* warunki płatności Cena zawiera:
 • Przeprowadzenie szkolenia,
 • Materiały szkoleniowe,
 • Wydanie certyfikatu,
Czas trwania : Szkolenie jednodniowe
Uczestnicy : Szkolenie skierowane jest do pracowników odpowiedzialnych za wyznaczanie lub sprawdzanie obliczeń niepewności pomiaru, kadry zarządzajacej, inżynierów jakości.
Kolejny termin : -
Informacje dodatkowe : Program szkolenia może zostać dostosowany do indywidualnych potrzeb klienta.

Na czym polega wyznaczanie niepewności pomiaru?

Warunki płatności : Wpłaty za udział w szkoleniu prosimy dokonać na konto: Interdont Support Q Sp. z o.o., ul. Pukowca 15, 40-847 Katowice Bank Handlowy w Warszawie S.A. IBAN PLN:
41 1030 0019 0109 8503 0009 3528 z dopiskiem: data, tytuł szkolenia, imię i nazwisko uczestnika
Prosimy o dokonanie wpłaty po zrealizowanej usłudze szkoleniowej na podstawie otrzymanej faktury VAT.
* Wyżej wymienione ceny są cenami netto, do których zostanie doliczona obowiązująca stawka VAT.