CEL I ZAKRES SZKOLENIA

Celem szkolenia z ASME jest zdobycie umiejętności w zakresie prawidłowego formułowania wymagań w zakresie wymiarów i geometrii, pozyskanie wiedzy ułatwiającej projektowanie, realizację i optymalizację procesu wytwarzania wyrobu.

Zakres szkolenia:

  • Rodzaje cech i sposoby ich tolerowania
  • Bazowanie i zasady montowalności
  • Stopnie swobody ich odbieranie i symulowanie bazy
  • Zasada powłoki i jej interpretacja
  • Tolerancje geometryczne: kształtu, profilu, orientacji, położenia, bicia
  • Odchylenia powierzchni: chropowatość, falistość, błąd kształtu
DLA KOGO PRZEWIDZIANE JEST SZKOLENIE?

Szkolenie z ASME skierowane jest do technologów, konstruktorów, specjalistów ds. pomiarów, kadry produkcyjnej średniego i wyższego szczebla, kierownictwa produkcji średniego szczebla, specjalistów ds. jakości, inżynierów jakości.

REKOMENDOWANY CZAS TRWANIA SZKOLENIA

Szkolenie jednodniowe

INFORMACJE DODATKOWE

Program szkolenia może zostać dostosowany do indywidualnych potrzeb klienta.

INFORMACJE DOTYCZĄCE ASME

Amerykańskie Stowarzyszenie Inżynierów Mechaników, bo tak brzmi rozwinięcie skrótu ASME, zostało założone w 1880 r. w Nowym Jorku i obecnie jest tworzone przez ok. 120 000 specjalistów z całego świata. To międzynarodowa organizacja działająca m.in. w obszarze certyfikacji i zajmująca udostępnianiem fachowych publikacji.

Opracowywane przez nią wytyczne dotyczące wytwarzania kotłów i zbiorników ciśnieniowych są powszechnie uznawane na całym świecie, dlatego ich znajomość jest ważnym atutem w branży inżynieryjnej.

Szkolenie obejmujące przepisy ACME organizuje nasza firma – w jego trakcie kursanci poznają najważniejsze zasady bezpiecznej i efektywnej produkcji różnego rodzaju zbiorników ciśnieniowych. Dzięki ich spełnieniu gotowy wyrób może zostać objęty certyfikatem potwierdzającym zgodność z kryteriami określonymi przez Amerykańskie Stowarzyszenie Inżynierów Mechaników. Dlatego zdecydowanie warto je poznać, aby następnie móc zastosować u siebie w przedsiębiorstwie lub w firmie klienta.

W trakcie szkolenia uczestnicy dowiadują się, jak w praktyce zastosować metodykę ACME. W efekcie po zakończeniu kursu potrafią ją wdrożyć, aby uzyskać oczekiwane rezultaty i podnieść jakość produkcji. Wiedza i umiejętności z tego zakresu są wysoko cenione w branży inżynieryjnej, dlatego pozwalają na zdobycie satysfakcjonującego stanowiska i znalezienie dobrze płatnej pracy.

Serdecznie zapraszamy na profesjonalne, praktyczne i przystępne w formie szkolenia ACME każdego, kto chce dobrze poznać tę metodykę!