Wymiarowanie i tolerowanie geometryczne wg normy ISO oraz ASME

 • Narzędzia Jakościowe
 • PLN / za osobę + VAT*
Opis :

Celem szkolenia jest zdobycie umiejętności w zakresie prawidłowego formułowania wymagań w zakresie wymiarów i geometrii, pozyskanie wiedzy ułatwiającej projektowanie, realizację i optymalizację procesu wytwarzania wyrobu.

Zakres :
 1. Rodzaje cech i sposoby ich tolerowania
 2. Bazowanie i zasady montowalności
 3. Stopnie swobody ich odbieranie i symulowanie bazy
 4. Zasada powłoki i jej interpretacja
 5. Tolerancje geometryczne: kształtu, profilu, orientacji, położenia, bicia
 6. Odchylenia powierzchni: chropowatość, falistość, błąd kształtu
Cena : zł / za osobę + VAT* warunki płatności Cena zawiera:
 • Przeprowadzenie szkolenia,
 • Materiały szkoleniowe,
 • Wydanie certyfikatu,
Czas trwania : Szkolenie jednodniowe
Uczestnicy : Szkolenie skierowane jest do technologów, konstruktorów, specjalistów ds. pomiarów, kadry produkcyjnej średniego i wyższego szczebla, kierownictwa produkcji średniego szczebla, specjalistów ds. jakości, inżynierów jakości.
Kolejny termin : -
Informacje dodatkowe : Program szkolenia może zostać dostosowany do indywidualnych potrzeb klienta.

Informacje dotyczące ASME


Warunki płatności : Wpłaty za udział w szkoleniu prosimy dokonać na konto: Interdont Support Q Sp. z o.o., ul. Pukowca 15, 40-847 Katowice Bank Handlowy w Warszawie S.A. IBAN PLN:
41 1030 0019 0109 8503 0009 3528 z dopiskiem: data, tytuł szkolenia, imię i nazwisko uczestnika
Prosimy o dokonanie wpłaty po zrealizowanej usłudze szkoleniowej na podstawie otrzymanej faktury VAT.
* Wyżej wymienione ceny są cenami netto, do których zostanie doliczona obowiązująca stawka VAT.