Wymagania normy ISO 9001:2015 / ONLINE /

 • Systemy Zarządzania Jakością
 • 15 III 2021
 • 650 PLN / za osobę + VAT*

Interdont Support Q

Opis :

Szkolenie, podczas którego zostaną zaprezentowane wymagania nowego wydania normy ISO 9001:2015. W czasie szkolenia przedstawiona zostanie interpretacja wymagań, takich jak rola najwyższego kierownictwa, aspekt organizacji oraz zarządzanie ryzykiem i szansami. Jest to również możliwość zapoznania się najnowszymi metodami i wytycznymi dla jakości systemów zarządzania, a także wytycznych do certyfikacji.

Zakres :
 1. Wprowadzenie
 2. Powody zmian w nowym standardzie
 3. Wytyczne dla nowelizacji normy
 4. Interpretacja wymagań:
  • Kontekst organizacji
  • Przywództwo
  • Planowanie
  • Wsparcie
  • Działanie operacyjne
  • Ocena wyników
  • Doskonalenie
 5. Wymagania dla certyfikacji
 6. Podsumowanie
Cena : 650 zł / za osobę + VAT* warunki płatności Cena zawiera:
 • Przeprowadzenie szkolenia,
 • Materiały szkoleniowe,
 • Wydanie certyfikatu,
Czas trwania : 1 dzień
Uczestnicy : Szkolenie skierowane jest do osób związanych z: planowaniem, wdrażaniem, utrzymywaniem, nadzorem, audytowaniem.
Kolejny termin : - Katowice
Informacje dodatkowe : Program szkolenia może zostać dostosowany do indywidualnych potrzeb klienta.
Warunki płatności : Wpłaty za udział w szkoleniu prosimy dokonać na konto: Interdont Support Q Sp. z o.o., ul. Pukowca 15, 40-847 Katowice Bank Handlowy w Warszawie S.A. IBAN PLN:
41 1030 0019 0109 8503 0009 3528 z dopiskiem: data, tytuł szkolenia, imię i nazwisko uczestnika
Prosimy o dokonanie wpłaty po zrealizowanej usłudze szkoleniowej na podstawie otrzymanej faktury VAT.
* Wyżej wymienione ceny są cenami netto, do których zostanie doliczona obowiązująca stawka VAT.