Wymagania IATF 16949:2016 / ONLINE /

 • Systemy Zarządzania Jakością
 • 25 - 26 X 2021
 • 1 100 PLN / za osobę + VAT*

SupportQ Polska

Opis :

Zapoznanie się a także usystematyzowanie wiedzy na temat wymagań IATF 16949:2016. W ramach szkolenia zaprezentowane zostaną wytyczne do procesu certyfikacji opublikowane przez IATF.

Zakres :
 1. Geneza zmian IATF 16949:2016.
 2. Nowa struktura standardu.
 3. Zmiany w ISO 9001:2015.
 4. Interpretacja wymagań ISO 9001:2015.
 5. Zmiany w IATF 16949:2016.
 6. Interpretacja wymagań IATF 16949:2016.
 7. Wytyczne procesu certyfi kacji.
Cena : 1 100 zł / za osobę + VAT* warunki płatności Cena zawiera:
 • Przeprowadzenie szkolenia,
 • Materiały szkoleniowe,
 • Wydanie certyfikatu,
Czas trwania : 2 dni
Uczestnicy : Szkolenie skierowane jest do Pełnomocników ds. systemów zarządzania, osób zainteresowanych.
Kolejny termin : -
Informacje dodatkowe : Program szkolenia może zostać dostosowany do indywidualnych potrzeb klienta.
Warunki płatności : Wpłaty za udział w szkoleniu prosimy dokonać na konto: Interdont Support Q Sp. z o.o., ul. Pukowca 15, 40-847 Katowice Bank Handlowy w Warszawie S.A. IBAN PLN:
41 1030 0019 0109 8503 0009 3528 z dopiskiem: data, tytuł szkolenia, imię i nazwisko uczestnika
Prosimy o dokonanie wpłaty po zrealizowanej usłudze szkoleniowej na podstawie otrzymanej faktury VAT.
* Wyżej wymienione ceny są cenami netto, do których zostanie doliczona obowiązująca stawka VAT.