Audyt IATF 16949

Aby zachować wysoki poziom wydajności i mieć pewność stosowania zestandaryzowanych procedur w obrębie całego procesu wytwórczego, przedsiębiorstwa z branży motoryzacyjnej stosują rozmaite narzędzia, procedury i mechanizmy. Dotyczą one najróżniejszych obszarów działalności firm z tego sektora, w tym także współpracy z dostawcami – właśnie do niej odnosi się norma IATF 16949, która jeszcze do niedawna była znana jako ISO/TS 16949. Według jej wytycznych przeprowadza się audyt. Wiele podmiotów z branży moto wymaga od swoich kontrahentów spełnienia zaleceń wynikających z omawianego dokumentu, dlatego zdecydowanie warto je wdrożyć, aby poprawić konkurencyjność rynkową.

Dokładnie omawiana w trakcie szkolenia norma IATF 16949 ma charakter międzynarodowy i obowiązuje na wszystkich kontynentach. Została opracowana z uwzględnieniem specyfiki i wymagań największych podmiotów przemysłu motoryzacyjnego w skali globalnej – począwszy od Niemiec, Francji i Włoch, poprzez USA, skończywszy na Japonii i Korei Południowej. To zestaw uniwersalnych wytycznych definiujących kryteria systemów zarządzania jakością w przedsiębiorstwach z sektora motoryzacyjnego.

Norma pierwotnie została stworzona przez wyłonioną z przedstawicieli największych producentów samochodów (m.in. BMW, Daimler, Chrysler, Volkswagen, PSA, Ford) grupę, którzy w ten sposób chcieli wprowadzić globalne standardy regulujące współpracę z dostawcami. Miały i wciąż mają one optymalizować i usprawniać funkcjonowanie łańcuchów dostaw, a także na podstawie certyfikatu zapewniać producentom możliwość weryfikacji kooperantów pod kątem tego, czy spełniają przyjęte w branży wytyczne. Aby móc otrzymać atest potwierdzający spełnianie zasad zawartych w IATF 16949, należy mieć pewność, że są one poprawnie wdrożone i przestrzegane, w czym nieodzowny jest audyt systemów zarządzania jakością w przedsiębiorstwie. Jak on przebiega i jak się do niego przygotować?

IATF 16949:2016 – w jaki sposób przebiega audyt?

Pierwszy krok to poinformowanie pracowników o planowanych działaniach. Równie istotne jest zadbanie o dokumentację i sprawne funkcjonowanie wszystkich systemów, maszyn i urządzeń podlegających audytowi poprzedzającemu certyfikację zgodności z normą IATF 16949. Pozornie błahą, a w praktyce bardzo istotną kwestią jest porządek w zakładzie, aby osoba odpowiedzialna za wykonywanie czynności mogła precyzyjnie sprawdzić każdy element związany z certyfikacją.

Aby mieć pewność, że wszelkie zalecenia są prawidłowo wdrożone, powinno się przeprowadzić audyt wewnętrzny, zanim audytor z zewnątrz zabierze się za swoją pracę i zacznie ocenę zgodności procedur i systemów z normą IATF 16949. Weryfikacja w ramach samego zakładu jest też ważnym etapem przygotowań przed docelową certyfikacją, która stanowi finalny krok do uzyskania atestu. W jej trakcie specjalista odpowiedzialny za wydawanie decyzji o zgodności z normą dokładnie analizuje i opiniuje system zarządzania jakością pod kątem dostosowania do zaleceń zawartych w IATF 16949. Audyt i wszystko, co z nim związane, lepiej poznasz w trakcie szkolenia organizowanego przez naszą firmę, na które serdecznie zapraszamy!

OPIS :

Zapoznanie się a także usystematyzowanie wiedzy na temat wymagań IATF 16949:2016. W ramach szkolenia zaprezentowane zostaną wytyczne do procesu certyfikacji opublikowane przez IATF.

ZAKRES :

  1. Geneza zmian IATF 16949:2016.
  2. Nowa struktura standardu.
  3. Zmiany w ISO 9001:2015.
  4. Interpretacja wymagań ISO 9001:2015.
  5. Zmiany w IATF 16949:2016.
  6. Interpretacja wymagań IATF 16949:2016.
  7. Wytyczne procesu certyfi kacji.
CZAS TRWANIA :2 dni
UCZESTNICY :Szkolenie skierowane jest do Pełnomocników ds. systemów zarządzania, osób zainteresowanych.
INFORMACJE DODATKOWE :Program szkolenia może zostać dostosowany do indywidualnych potrzeb klienta.