ZAKRES :
 1. Zakres szkolenia obejmuje m.in.:
  1. Wprowadzenie do zagadnienia planowania jakości w motoryzacji
  2. Cel i zakres standardu
  3. Zasady klasyfikacji ryzyka
  4. Zastosowanie w łańcuchu dostaw
  5. Stopnie dojrzałości
   • Fazy
   • Sterowanie i ocena
   • Raportowanie
   • Eskalacja
  6. Komunikacja i odpowiedzialności w łańcuchu dostaw
  7. Kryteria pomiaru stopnia dojrzałości RG0 – RG7
  8. Odniesienie od standardu RPP (Robust Production Process)

Szkolenie odbędzie się w dniach 17-18.03.2022.

Koszt: 1100 zł/uczestnika netto

WARUNKI PŁATNOŚCI:

Wpłaty za udział w szkoleniu prosimy dokonać na konto: Interdont Support Q Sp. z o.o., ul. Pukowca 15, 40-847 Katowice Bank Handlowy w Warszawie S.A. IBAN PLN:
41 1030 0019 0109 8503 0009 3528 z dopiskiem: data, tytuł szkolenia, imię i nazwisko uczestnika
Prosimy o dokonanie wpłaty po zrealizowanej usłudze szkoleniowej na podstawie otrzymanej faktury VAT.

* Wyżej wymienione ceny są cenami netto, do których zostanie doliczona obowiązująca stawka VAT.