CSR – Specyfi czne Wymagania Klienta Daimler

 • Systemy Zarządzania Jakością
 • PLN / za osobę + VAT*
Opis :

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do spełnienia wymagań Daimler w oparciu o specyficzne wymagania klienta w kontekście wdrażania nowych projektów oraz zarządzania produkcją seryjną.

Zakres :
 1. Specyficzne wymagania klienta w kontekście IATF 16949:2016
 2. Podręcznik zarządzania dostawcami Mercedes Benz Cars
 3. Rozwój nowego projektu – APQP
 4. Zatwierdzenie nowego projektu - PPAP
 5. Produkcja seryjna - rekwalifikacje, zarządzanie niezgodnościami, zarządzanie zmianą
 6. Zarządzanie dostawcami – ocena i kwalifikacja dostawców
 7. Zarządzanie reklamacjami gwarancyjnymi
 8. Platformy klienta
Cena : zł / za osobę + VAT* warunki płatności Cena zawiera:
 • Przeprowadzenie szkolenia,
 • Materiały szkoleniowe,
 • Wydanie certyfikatu,
Czas trwania : 1 dzień
Uczestnicy : Szkolenie skierowane jest zarówno do osób współpracujących bądź zaczynających współpracę z Daimler – inżynierowie ds. jakości, inżynierowie ds. systemu, osoby zar
Kolejny termin : -
Informacje dodatkowe : Program szkolenia może zostać dostosowany do indywidualnych potrzeb klienta.
Warunki płatności : Wpłaty za udział w szkoleniu prosimy dokonać na konto: Interdont Support Q Sp. z o.o., ul. Pukowca 15, 40-847 Katowice Bank Handlowy w Warszawie S.A. IBAN PLN:
41 1030 0019 0109 8503 0009 3528 z dopiskiem: data, tytuł szkolenia, imię i nazwisko uczestnika
Prosimy o dokonanie wpłaty po zrealizowanej usłudze szkoleniowej na podstawie otrzymanej faktury VAT.
* Wyżej wymienione ceny są cenami netto, do których zostanie doliczona obowiązująca stawka VAT.