Nadzór i przechowywanie udokumentowanej informacji w oparciu o zalecenia podręcznika VDA 1 / ONLINE /

 • Warsztaty podnoszenia świadomości i kompetencji pracowników
 • 8 VI 2021
 • Szkolenie OnLine
 • 550 PLN / za osobę + VAT*

SupportQ Polska

Opis :
Zakres :
 1. Wstęp do zagadnienia
 2. Wiadomości ogólne
 3. Terminy i definicje
 4. Postępowanie z informacjami
 5. Wytyczne dla przechowywania
 6. Systematyka klasyfikacji
Cena : 550 zł / za osobę + VAT* warunki płatności Cena zawiera:
 • Przeprowadzenie szkolenia,
 • Materiały szkoleniowe,
 • Wydanie certyfikatu,
Czas trwania : 1 dzień
Uczestnicy : Do 25 uczestników
Kolejny termin : -
Informacje dodatkowe :
Warunki płatności : Wpłaty za udział w szkoleniu prosimy dokonać na konto: Interdont Support Q Sp. z o.o., ul. Pukowca 15, 40-847 Katowice Bank Handlowy w Warszawie S.A. IBAN PLN:
41 1030 0019 0109 8503 0009 3528 z dopiskiem: data, tytuł szkolenia, imię i nazwisko uczestnika
Prosimy o dokonanie wpłaty po zrealizowanej usłudze szkoleniowej na podstawie otrzymanej faktury VAT.
* Wyżej wymienione ceny są cenami netto, do których zostanie doliczona obowiązująca stawka VAT.