OPIS :

Kurs certyfikujący jest przeprowadzany przez akredytowaną przez PCA jednostkę certyfikującą, zgodnie z wymaganiami normy PN EN ISO 9712.

ZAKRES :Część teoretyczna – 2 dni (20h):

 1. Wprowadzenie do badań nieniszczących
 2. Podstawy fizyczne badań wizualnych
 3. Charakterystyka złączy spawanych, odlewów i odkuwek
 4. Charakterystyka podstawowych metod spawania, odlewania i kucia
 5. Niezgodności zewnętrzne w złączach spawanych oraz zewnętrzne wady odlewów i odkuwek
 6. Kwalifikowanie i certyfikowanie personelu badań nieniszczących według wymagań PN-EN ISO 9712
 7. Określanie poziomów jakości na podstawie wymagań normy PN-EN ISO 5817, ocena jakości odlewów i odkuwek
 8. Uzupełnienie podstaw fizycznych badań wizualnych
 9. Zasady określania poziomów jakości na podstawie wymagań normy PN-EN ISO 5817
 10. Ocena jakości złączy spawanych, odlewów i odkuwek na podstawie badań wizualnych
 11. Podstawy endoskopii
 12. Zasady opracowywania instrukcji badań wizualnych złączy spawanych, odlewów i odkuwek
 13. Omówienie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady dotycząca urządzeń ciśnieniowych
 14. Inne metody badań powierzchniowych (PT, MT)

Część praktyczna – 2 dni (24h) :

 1. Szkolenie praktyczne z zakresu badań wizualnych złączy spawanych, odlewów i odkuwek

Egzamin certyfikujący

CENA :Do ustalenia zł / za osobę + VAT* WARUNKI PŁATNOŚCICena zawiera:

 • Przeprowadzenie szkolenia,
 • Materiały szkoleniowe,
 • Wydanie certyfikatu,
CZAS TRWANIA :4 dni + 1 dzień egzamin
UCZESTNICY :Minimalna liczba uczestników: 5 osób
KOLEJNY TERMIN :
INFORMACJE DODATKOWE :Szkolenia są prowadzone w formie stacjonarnej
WARUNKI PŁATNOŚCI :Wpłaty za udział w szkoleniu prosimy dokonać na konto: Interdont Support Q Sp. z o.o., ul. Pukowca 15, 40-847 Katowice Bank Handlowy w Warszawie S.A. IBAN PLN:
41 1030 0019 0109 8503 0009 3528 z dopiskiem: data, tytuł szkolenia, imię i nazwisko uczestnika
Prosimy o dokonanie wpłaty po zrealizowanej usłudze szkoleniowej na podstawie otrzymanej faktury VAT.
* Wyżej wymienione ceny są cenami netto, do których zostanie doliczona obowiązująca stawka VAT.