Audytor wyrobu zgodnie z VDA 6.5

 • Audyty systemu, procesu, wyrobu
 • 17 VI 2019
 • Wrocław
 • 650 PLN / za osobę + VAT*

Interdont Support Q

Opis :

Rosnące wymagania klientów, wymogi bezpieczeństwa oraz wymagania prawne prowadzą do większej złożoności produktów. Natomiast oczekiwań klienta końcowego nie da się wyrazić tylko w specyfikacjach. Dlatego w celu zagwarantowania jakości wyrobu, konieczne jest konsekwentne wdrażanie metod prewencyjnych takich jak Audyt Wyrobu.

Zakres
 1. Defi nicje, cel i zakres stosowania.
 2. Przebieg Audytu wyrobu zgodnie z VDA 6.5.
 3. Planowanie i przygotowanie Audytu wyrobu.
 4. Przeprowadzanie Audytów wyrobu.
 5. Dokumentacja i ocena wyników Audytu wyrobu.
 6. Raport z Audytu wyrobu.
 7. Działania korygujące i doskonalające.
 8. Ćwiczenia praktyczne.
Cena : 650 zł / za osobę + VAT* warunki płatności Cena zawiera:
 • Przeprowadzenie szkolenia,
 • Materiały szkoleniowe,
 • Wydanie certyfikatu,
 • Przerwy kawowe,
 • Obiad.
Czas trwania : 1 dzień
Uczestnicy : Szkolenie dedykowane jest do wszystkich osób, które będą przeprowadzały w organizacji audyty wyrobu według VDA 6.5.
Kolejny termin : -
Informacje dodatkowe : Program szkolenia może zostać dostosowany do indywidualnych potrzeb klienta.
Warunki płatności : Wpłaty za udział w szkoleniu prosimy dokonać na konto: Interdont Support Q Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 29, 40-923 Katowice Bank Handlowy w Warszawie S.A. IBAN PLN:
41 1030 0019 0109 8503 0009 3528 z dopiskiem: data, tytuł szkolenia, imię i nazwisko uczestnika
Prosimy o dokonanie wpłaty najpóźniej 7 dni przed terminem szkolenia.
* Wyżej wymienione ceny są cenami netto, do których zostanie doliczona obowiązująca stawka VAT.