OPIS :Rosnące wymagania klientów, wymogi bezpieczeństwa oraz wymagania prawne prowadzą do większej złożoności produktów. Natomiast oczekiwań klienta końcowego nie da się wyrazić tylko w specyfikacjach. Dlatego w celu zagwarantowania jakości wyrobu, konieczne jest konsekwentne wdrażanie metod prewencyjnych takich jak Audyt Wyrobu.

ZAKRES :

 1. Defi nicje, cel i zakres stosowania.
 2. Przebieg Audytu wyrobu zgodnie z VDA 6.5.
 3. Planowanie i przygotowanie Audytu wyrobu.
 4. Przeprowadzanie Audytów wyrobu.
 5. Dokumentacja i ocena wyników Audytu wyrobu.
 6. Raport z Audytu wyrobu.
 7. Działania korygujące i doskonalające.
 8. Ćwiczenia praktyczne.

Szkolenie zawiera:

 • Przeprowadzenie szkolenia,
 • Materiały szkoleniowe,
 • Wydanie certyfikatu,

CZAS TRWANIA :1 dzień

UCZESTNICY :Szkolenie dedykowane jest do wszystkich osób, które będą przeprowadzały w organizacji audyty wyrobu według VDA 6.5.

KOLEJNY TERMIN : Zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub e-mail. Nasz specjalista ds. szkoleń przedstawi ofertę i możliwe terminy przeprowadzenia szkolenia.

 

INFORMACJE DODATKOWE :Program szkolenia może zostać dostosowany do indywidualnych potrzeb klienta.

Dodatkowe informacje:
Dowiedz się czym są audyty warstowe a także wewnętrzne i zewnętrzne.

 

Przebieg Audytu wyrobu zgodnie z VDA 6.5.

Jednym z ważniejszych elementów szkolenia z audytu wyrobu zgodnie VDA 6.5 jest omówienie, w jaki sposób powinien on przebiegać. Po kursie każdy uczestnik będzie posiadał informacje na temat całego procesu, mając wiedzę pozwalającą na przeprowadzenie go samodzielnie zgodnie z określonymi wytycznymi.

Jeszcze przed wykonaniem kontroli produktu niezbędne jest jej kompleksowe zaplanowanie. Plan ten powinien obejmować między innymi takie kwestie, jak:

 • ustalenie miejsca, czasu, zakresu oraz osób biorących udział,
 • uwzględnienie specyfiki tego rodzaju audytu,
 • zebranie niezbędnych dokumentów, programów i narzędzi.

Sam przebieg audytu wyrobu zgodnie z VDA 6.5 składa się z:

 • przygotowania i analizy dokumentów,
 • poboru oraz identyfikacji próbek, a następnie ich kontroli i badania,
 • oceny procesów stosowanych w czasie wyrobu produktu,
 • kategoryzacji wykrytych niezgodności,
 • przygotowania raportu końcowego.

Po realizacji kontroli konieczne jest dodatkowo ustalenie zasad usunięcia ewentualnych nieprawidłowości oraz wdrożenia działań doskonalących produkt.

Wszystkie etapy szczegółowo wymienione i omawiane są w czasie szkolenia, którego uczestnicy mają też możliwość zadawania pytań. Dopełnieniem tych informacji są ćwiczenia praktyczne. Dzięki temu każdy kursant będzie dysponował wiedzą przydatną w trakcie samodzielnego przeprowadzania działań kontrolnych.

VDA 6.5 – co to takiego i kto jest odbiorcą szkolenia?

Aby zapewnić wysoką jakość wyrobów, ustalono konkretne normy czynności wykonywanych podczas ich produkcji. VDA 6.5 to właśnie sposób, dzięki któremu można skontrolować, czy produkt jest zgodny z tymi zasadami.

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie z audytu wyrobu? Na kurs ten powinny wybrać się przede wszystkim specjaliści pełniący bądź mając w przyszłości sprawować funkcję audytora wewnętrznego lub zewnętrznego. Polecane są także pracownikom średniego i wyższego szczebla firm zajmujących się produkcją.

Na kurs wybrać się mogą między innymi osoby, które:

 • są już audytorami wewnętrznymi/zewnętrznymi wyrobów i chcą podnieść swoje kompetencje lub szkolą się, aby objąć takie stanowisko,
 • pracują w działach kontroli jakości w firmie,
 • odpowiadają za pomiary w przedsiębiorstwie produkcyjnym lub instytucji np. laboratorium,
 • są managerami projektów/produktów i chcą w miarę możliwości jak najlepiej zarządzać wszelkimi działaniami,
 • są właścicielami firm lub członkami ich zarządów,
 • pracują w działach produkcji,
 • są już audytorami wewnętrznymi/zewnętrznymi, ale nie wyrobów, a procesów i/lub systemów – rozszerzenie wiedzy pozwoli spojrzeć bardziej kompleksowo na zagadnienie VDA 6.5,
 • pracują w działach logistycznych, odpowiadają za spedycję,
 • konsultują wprowadzenie działań zgodnie z normami przed przejściem audytu.

Szkolenie z audytu wyrobu zgodnie z VDA 6.5 każdorazowo prowadzone jest tak, aby dopasować treść i sposób realizacji do indywidualnych potrzeb kursantów. Dzięki temu możliwe jest zwrócenie szczególnej uwagi na konkretne elementy i etapy, które w danym przypadku mają największe znaczenie. Zapraszamy do kontaktu w celu zapoznania się ze szczegółami związanymi z tym kursem.