Audytor wewnętrzny wg IATF 16949:2016 / ONLINE /

 • Systemy Zarządzania Jakością
 • 23-24 XI 2020 r.
 • Szkolenie OnLine
 • 1 100 PLN / za osobę + VAT*
 • Rekrutacja została zamknięta

Interdont Support Q

Opis :

Szkolenie ukierunkowane jest na uzyskanie i doskonalenie kompetencji w zakresie audytowania Systemu Zarządzania Jakością w oparciu o wymagania Standardu IATF 16949 i wytyczne ISO 9001:2015. Dzięki licznym ćwiczeniom praktycznym uczestnicy mają możliwość utrwalenia zdobytej wiedzy.

Zakres :
 1. Standard IATF 16949:2016 a ISO 9001:2015.
 2. Wytyczne dotyczące procesu certyfikacji SZJ wg IATF 16949.
 3. Podstawowe zasady efektywnego i skutecznego audytowania wg ISO 19011.
 4. Kwalifi kacje audytorów i wymagania w stosunku do nich wg ISO 19011 oraz IATF 16949.
 5. Klasyfi kacja i formułowanie niezgodności.
 6. Proces audytu, rodzaje audytów, zasady audytowania, zarządzanie programem audytów.
 7. Ustalenia i wnioski z audytu.
 8. Ćwiczenia mające na celu utrwalenie zdobytej wiedzy – analiza przypadków.
 9. Test sprawdzający.
Cena : 1 100 zł / za osobę + VAT* warunki płatności Cena zawiera:
 • Przeprowadzenie szkolenia,
 • Materiały szkoleniowe,
 • Wydanie certyfikatu,
Czas trwania : Szkolenie dwudniowe
Uczestnicy : Szkolenie skierowane jest do auditorów wewnętrznych, Pełnomocników SZJ, pracowników działów jakości, kierownictwo średniego szczebla, osoby zainteresowane tematyką szkolenia.
Kolejny termin : -
Informacje dodatkowe : Program szkolenia może zostać dostosowany do indywidualnych potrzeb klienta.
Warunki płatności : Wpłaty za udział w szkoleniu prosimy dokonać na konto: Interdont Support Q Sp. z o.o., ul. Pukowca 15, 40-847 Katowice Bank Handlowy w Warszawie S.A. IBAN PLN:
41 1030 0019 0109 8503 0009 3528 z dopiskiem: data, tytuł szkolenia, imię i nazwisko uczestnika
Prosimy o dokonanie wpłaty po zrealizowanej usłudze szkoleniowej na podstawie otrzymanej faktury VAT.
* Wyżej wymienione ceny są cenami netto, do których zostanie doliczona obowiązująca stawka VAT.