Audytor procesu zgodnie z VDA 6.3 / ONLINE /

 • Audyty systemu, procesu, wyrobu
 • 7-8, 11 X 2021 r.
 • Szkolenie OnLine
 • 1650 PLN / za osobę + VAT*

SupportQ Polska

Opis :

Celem cyklu szkoleń dla Audytorów Procesu według VDA 6.3 jest przekazanie uczestnikom wiedzy umożliwiającej identyfikację ryzyka, niezgodności oraz wskazywania potencjałów
w całym łańcuchu dostaw. Zawarte w szkoleniach ćwiczenia praktyczne oraz przykłady podawane przez trenera mają na celu przygotowanie przyszłych audytorów do samodzielnej pracy audytorskiej, zwłaszcza w zakresie poprawnej interpretacji wymagań oraz oceny audytu. Szkolenie ma na celu również przygotować osoby odpowiedzialne w organizacji za poszczególne procesy do audytów wewnętrznych jak i zewnętrznych realizowanych np. przez Klienta. Szkolenie zakończone jest testem sprawdzającym, który daje możliwość weryfikacji umiejętności i predyspozycji danego uczestnika.

Zakres : Część I - Podstawy
 1. Systemy jakości, wdrożenie i korzyści z audytów procesu
 2. Analiza ryzyka na podstawie diagramu żółwia
 3. Podejście procesowe w odniesieniu do etapów audytu
 4. Planowanie i przeprowadzanie audytu procesu
 5. Analiza potencjału
 6. Ocena
 7. Zatwierdzenie raportu i zakończenie
Część II – Interpretacja katalogu pytań wraz z testem sprawdzającym
 1. Omówienie katalogu pytań dla:
  • P2 Zarządzanie projektem
  • P3 Planowanie rozwoju wyrobu i procesu
  • P4 Realizacja rozwoju wyrobu i procesu
  • P5 Zarządzanie dostawcami
 2. Omówienie katalogu pytań dla:
  • P6 Analiza procesu produkcji
  • P7 Zadowolenie klienta, serwis, działania posprzedażne
 3. Test sprawdzający
Cena : 1650 zł / za osobę + VAT* warunki płatności Cena zawiera:
 • Przeprowadzenie szkolenia,
 • Materiały szkoleniowe,
 • Wydanie certyfikatu,
Czas trwania : 3 dni część I – 1 dzień; część II – 2 dni
Uczestnicy : Szkolenie jest skierowane do pracowników średniego i wyższego szczebla wszystkich organizacji realizujących procesy audytowe według wymagań VDA 6.3 rev2.
Kolejny termin : -
Informacje dodatkowe : Program szkolenia może zostać dostosowany do indywidualnych potrzeb klienta.
Warunki płatności : Wpłaty za udział w szkoleniu prosimy dokonać na konto: Interdont Support Q Sp. z o.o., ul. Pukowca 15, 40-847 Katowice Bank Handlowy w Warszawie S.A. IBAN PLN:
41 1030 0019 0109 8503 0009 3528 z dopiskiem: data, tytuł szkolenia, imię i nazwisko uczestnika
Prosimy o dokonanie wpłaty po zrealizowanej usłudze szkoleniowej na podstawie otrzymanej faktury VAT.
* Wyżej wymienione ceny są cenami netto, do których zostanie doliczona obowiązująca stawka VAT.