Audytor procesu zgodnie z VDA 6.3 – część II – Interpretacja katalogu wymagań wraz z egzaminem

 • Audyty systemu, procesu, wyrobu
 • 19-20 II 2019r
 • Wrocław
 • 1 100 PLN / za osobę + VAT*

Interdont Support Q

Opis :

Celem cyklu szkoleń dla Audytorów Procesu według VDA 6.3 jest przekazanie uczestnikom odpowiedniej wiedzy umożliwiającej identyfikację ryzyka oraz wskazanie potencjałów w całym łańcuchu dostaw. Zawarte w szkoleniach ćwiczenia praktyczne oraz przykłady podawane przez trenera, mają na celu przygotowanie przyszłych audytorów do samodzielnej pracy audytorskiej, zwłaszcza w zakresie poprawnej interpretacji wymagań oraz oceny audytu. Szkolenie ma na celu również przygotować osoby odpowiedzialne w organizacji za poszczególne procesy do audytów wewnętrznych jak i zewnętrznych realizowanych np. przez klienta.

Zakres
 1. Omówienie katalogu pytań dla:
  • P2 Zarządzanie projektem,
  • P3 Planowanie rozwoju wyrobu i procesu,
  • P4 Realizacja rozwoju wyrobu i procesu,
  • P5 Zarządzanie dostawcami,
 2. Omówienie katalogu pytań dla:
  • P6 Analiza procesu produkcji,
  • P7 Zadowolenie klienta, serwis, działania posprzedażne.
 3. Egzamin.
Cena : 1 100 zł / za osobę + VAT* warunki płatności Cena zawiera:
 • Przeprowadzenie szkolenia,
 • Materiały szkoleniowe,
 • Wydanie certyfikatu,
 • Przerwy kawowe,
 • Obiad.
Czas trwania : 2 dni
Uczestnicy : brak wymagań, grupa maksymalnie 15 osób
Kolejny termin : -
Informacje dodatkowe : Szkolenie dedykowane jest do pracowników średniego i wyższego szczebla wszystkich organizacji realizujących audyty według wymagań VDA 6.3.
Warunki płatności : Wpłaty za udział w szkoleniu prosimy dokonać na konto: Interdont Support Q Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 29, 40-923 Katowice Bank Handlowy w Warszawie S.A. IBAN PLN:
41 1030 0019 0109 8503 0009 3528 z dopiskiem: data, tytuł szkolenia, imię i nazwisko uczestnika
Prosimy o dokonanie wpłaty najpóźniej 7 dni przed terminem szkolenia.
* Wyżej wymienione ceny są cenami netto, do których zostanie doliczona obowiązująca stawka VAT.