OPIS :
Szkolenie prezentujące wymagania branży motoryzacyjnej dla zarządzania nowymi projektami lub modyfi kacją istniejących. Prezentowane podczas szkolenia wymagania oparte są o podręczniki referencyjne organizacji AIAG w „APQP – Advance Product Quality Planing” oraz organizacji VDA-QMC w podręczniku VDA 4.3. W ramach prowadzonych wykładów przewidziane są prezentacje przykładów
dokumentów, a także ćwiczenia praktyczne utrwalające zdobywaną wiedzę.

ZAKRES :

 1. Wprowadzenie do zarządzania projektem w motoryzacji
 2. Wymagania IATF 16949:2016 w zakresie wprowadzania nowych wyrobów
 3. Podstawy planowania zatwierdzeń dla nowych produktów
 4. PPAP w procesie APQP
 5. Zakres stosowania
 6. PPAP – wymagania
 7. Poziomy przedłożenia i statusy zatwierdzeń
 8. Wymagania w odniesieniu do dokumentacji w PPAP
 9. PPF w procesie rozwoju produktu i procesu
 10. Podział odpowiedzialności i zadań w procesie zatwierdzenia
 11. Poziomy przedłożenia
 12. Walidacja i zatwierdzenie procesu produkcyjnego
 13. Dokumentacja i jej archiwizacja
 14. Specjalne procedury zatwierdzeń
 15. Podsumowanie
CZAS TRWANIA :Szkolenie jednodniowe
UCZESTNICY :Szkolenie skierowane dla osób, które będą odpowiedzialne w organizacjach za nadzorowanie lub uczestnictwo w zespołach projektowych.
INFORMACJE DODATKOWE :Faza planowania i rozwoju wyrobu i procesu jest szczególnie istotna dla produkcji seryjnej. Od umiejętności i wiedzy osób oddelegowanych do grup projektowych zależy sukces danego projektu. Program szkolenia może zostać dostosowany do indywidualnych potrzeb klienta.