APQP i PPAP zgodnie z AIAG

 • Narzędzia Jakościowe
 • 30-31 V 2019
 • Wrocław
 • 1 100 PLN / za osobę + VAT*

Interdont Support Q

Opis :

Szkolenie prezentuje wymagania branży motoryzacyjnej dla zarządzania nowymi projektami lub modyfikacją istniejących. Prezentowane podczas szkolenia wymagania oparte są o podręczniki referencyjne organizacji AIAG w APQP – „Advance Product Quality Planning”. Na szkoleniu również zostaną zaprezentowane wymagania w odniesieniu do zatwierdzenia wyrobu i procesu produkcji. Jest to jeden z kluczowych etapów podczas wdrażania nowych wyrobów i procesów lub ich modyfikacji. Wymóg zatwierdzenia obowiązuje w całym łańcuchu dostaw, więc ma zastosowanie w takim samym stopniu do wyrobów gotowych danej organizacji, jak i komponentów dostarczanych przez jej dostawców.

Zakres
 1. APQP – wstęp
 2. Określenie Planu i Programu
 3. Projekt i rozwój wyrobu
 4. Projekt i rozwój procesu
 5. Zatwierdzenie wyrobu i procesu
 6. Informacja zwrotna, ocena i działania korygujące
 7. Wprowadzenie do zarządzania projektem w motoryzacji
 8. Wymagania IATF 16949:2016 w zakresie wprowadzania nowych wyrobów
 9. Podstawy planowania zatwierdzeń dla nowych produktów
 10. PPAP w procesie APQP
 11. Zakres stosowania
 12. PPAP – wymagania
 13. Poziomy przedłożenia i statusy zatwierdzeń
 14. Wymagania w odniesieniu do dokumentacji w PPAP
 15. Podsumowanie
Cena : 1 100 zł / za osobę + VAT* warunki płatności Cena zawiera:
 • Przeprowadzenie szkolenia,
 • Materiały szkoleniowe,
 • Wydanie certyfikatu,
 • Przerwy kawowe,
 • Obiad.
Czas trwania : Szkolenie dwudniowe
Uczestnicy : Brak wymagań. Grupa maksymalnie 15 uczestników.
Kolejny termin : -
Informacje dodatkowe :
Warunki płatności : Wpłaty za udział w szkoleniu prosimy dokonać na konto: Interdont Support Q Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 29, 40-923 Katowice Bank Handlowy w Warszawie S.A. IBAN PLN:
41 1030 0019 0109 8503 0009 3528 z dopiskiem: data, tytuł szkolenia, imię i nazwisko uczestnika
Prosimy o dokonanie wpłaty najpóźniej 7 dni przed terminem szkolenia.
* Wyżej wymienione ceny są cenami netto, do których zostanie doliczona obowiązująca stawka VAT.