Zatwierdzenie wyrobu i procesu zgodnie z najnowszym wydaniem VDA 2 – wydanie 6, 04.2020

 • Systemy Zarządzania Jakością
 • 02 XII 2021
 • Online
 • 650 PLN / za osobę + VAT*

Interdont Support Q

Opis :

Najnowsze wydanie podręcznika VDA 2 z 2020 roku jest wydaniem, w którym bardzo wyraźnie podniesiono znaczenie wspólnych ustaleń pomiędzy klientem a dostawcą w odniesieniu do procedury zatwierdzenia. Dowodem tego jest, to że w nowym wydaniu zrezygnowano całkowicie z ustalanych odgórnie poziomów przedłożenia. Jedyną determinantą zawartości poziomu przedłożenia są ustalenia obustronne w łańcuchu dostaw. Zakres odpowiedzialność w procesie zatwierdzenia ogólnie nie uległ zmianie, ale duże znaczenie w procedurze zatwierdzenia ma analiza i poziom ryzyka jakie związane są z zatwierdzeniem wyrobów i procesu.

Zakres :
 1. Wprowadzenie
 2. Poprzednie publikacje
 3. Cel i zakres stosowania
 4. Proces zatwierdzenia w łańcuchu dostaw
 5. Ustalenie zakresu dowodów
 6. Zatwierdzenie procesu produkcyjnego
 7. Droga do decyzji o zatwierdzeniu
 8. Statusy zatwierdzenia
 9. Specjalne procedury zatwierdzenia
Cena : 650 zł / za osobę + VAT* warunki płatności Cena zawiera:
 • Przeprowadzenie szkolenia,
 • Materiały szkoleniowe,
 • Wydanie certyfikatu,
Czas trwania : Szkolenie jednodniowe
Uczestnicy :
Kolejny termin : -
Informacje dodatkowe :
Warunki płatności : Wpłaty za udział w szkoleniu prosimy dokonać na konto: Interdont Support Q Sp. z o.o., ul. Pukowca 15, 40-847 Katowice Bank Handlowy w Warszawie S.A. IBAN PLN:
41 1030 0019 0109 8503 0009 3528 z dopiskiem: data, tytuł szkolenia, imię i nazwisko uczestnika
Prosimy o dokonanie wpłaty po zrealizowanej usłudze szkoleniowej na podstawie otrzymanej faktury VAT.
* Wyżej wymienione ceny są cenami netto, do których zostanie doliczona obowiązująca stawka VAT.