Podczas szkolenia uczestnikom przekazywana jest niezbędna wiedza potrzebna do samodzielnej realizacji analiz ryzyka dla wyrobu i procesu. Szkolenie prezentuje relację i wpływ analiz FMEA na inne dokumenty funkcjonujące w organizacjach, takie jak Flow Chart, Plan Kontroli czy instrukcje pracy. Oprócz wykładów teoretycznych realizowane są również ćwiczenia praktyczne pozwalające jeszcze lepiej przyswoić i utrwalić zdobytą wiedzę.