Szkolenia otwarte 2022

Szkolenia hybrydowe | ONline | STACJONARNE

Pełnomocnik SZJ IATF 16949:2016

1100 zł

Zakres szkolenia obejmuje m.in.:

 1. Wstęp do zagadnienia
 2. Siedem zasad zarządzania jakością
 3. Podejście procesowe a struktura organizacyjna
 4. Opis procesów:
 5. Zarządzanie ryzykiem i szansami:
 6. Udokumentowana informacja:
 7. Proces audytów wewnętrznych:
 8. Przegląd Zarządzania:
 9. Wytyczne dotyczące certyfikacji i wdrażania normy IATF 16949
 10. Doskonalenie systemu zarządzania jakością

Audytor wewnętrzny IATF 16949:2016

1100 zł

Zakres szkolenia obejmuje m.in.:

 1. Standard IATF 16949:2016 a ISO 9001:2015.
 2. Wytyczne dotyczące procesu certyfikacji SZJ wg IATF 16949.
 3. Podstawowe zasady efektywnego i skutecznego audytowania wg ISO 19011.
 4. Kwalifi kacje audytorów i wymagania w stosunku do nich wg ISO 19011 oraz IATF 16949.
 5. Klasyfi kacja i formułowanie niezgodności.
 6. Proces audytu, rodzaje audytów, zasady audytowania, zarządzanie programem audytów.
 7. Ustalenia i wnioski z audytu.
 8. Ćwiczenia mające na celu utrwalenie zdobytej wiedzy – analiza przypadków.
 9. Test sprawdzający.

Audytor procesu zgodnie z VDA 6.3

1500 zł

Zakres szkolenia obejmuje m.in.:

 1. Systemy jakości, wdrożenie i korzyści z audytów procesu
 2. Analiza ryzyka na podstawie diagramu żółwia
 3. Podejście procesowe w odniesieniu do etapów audytu
 4. Planowanie i przeprowadzanie audytu procesu
 5. Analiza potencjału
 6. Ocena
 7. Zatwierdzenie raportu i zakończenie
 8. Omówienie katalogu pytań
 9. Test sprawdzający

Audytor wyrobu zgodnie z VDA 6.5, 2020

550 zł

Zakres szkolenia obejmuje m.in.:

 1. Definicje, cel i zakres stosowania.
 2. Przebieg Audytu wyrobu zgodnie z VDA 6.5.
 3. Planowanie i przygotowanie Audytu wyrobu.
 4. Przeprowadzanie Audytów wyrobu.
 5. Dokumentacja i ocena wyników Audytu wyrobu.
 6. Raport z Audytu wyrobu.
 7. Działania korygujące i udoskonalające.
 8. Ćwiczenia praktyczne.

Analiza FMEA według podręcznika VDA i AIAG

1100 zł

Zakres szkolenia obejmuje m.in.:

 1. Czym jest FMEA wg nowego podejścia
 2. Historia rozwoju FMEA
 3. Zasady tworzenia FMEA
 4. „7 kroków” w tworzeniu FMEA
 5. Nowe tabele dla SOD
 6. „AP” jako nowy wymóg dla szacowania ryzyka
 7. Nowy formularz
 8. Wymagania dla moderatora
 9. Warsztaty praktyczne.

VDA RGA (MLA) – Ocena poziomów dojrzałości nowych części według VDA QMC

1100 zł

Zakres szkolenia obejmuje m.in.:

 1. Wprowadzenie do zagadnienia planowania jakości w motoryzacji
 2. Cel i zakres standardu
 3. Zasady klasyfikacji ryzyka
 4. Zastosowanie w łańcuchu dostaw
 5. Stopnie dojrzałości
  • Fazy
  • Sterowanie i ocena
  • Raportowanie
  • Eskalacja
 6. Komunikacja i odpowiedzialności w łańcuchu dostaw
 7. Kryteria pomiaru stopnia dojrzałości RG0 – RG7
 8. Odniesienie od standardu RPP (Robust Production Process)

PPF- Zatwierdzanie wyrobu i procesu zgodnie z VDA 2, 2020

550 zł

Zakres szkolenia obejmuje m.in.:

 1. Cel i zakres stosowania
 2. Poprzednie publikacje
 3. Proces zatwierdzenia w łańcuchu dostaw
 4. Ustalenie zakresu dowodów
 5. Zatwierdzenie procesu produkcyjnego
 6. Droga do decyzji o zatwierdzeniu
 7. Statusy zatwierdzenia
 8. Specjalne procedury zatwierdzenia

Wymiarowanie i tolerowanie geometryczne wg norm ISO oraz ASME

1550 zł

1. GPS – specyfikacja geometryczna produktu.
2. Struktura norm GPS (ISO 1101, ISO 14405, ISO 8015)
3. Zasada niezależności, zależności i powierzchni przylegających
4. Tolerowanie ogólne
5. Układ tolerancji i pasowań
6. Elementy geometryczne, teoretyczne, zastępcze, skojarzone
7. Klasyfikacja i symbolika tolerancji geometrycznych
8. Tolerancje kształtu: prostoliniowości, płaskości, okrągłości, walcowości, kształtu wyznaczanego zarysu, kształtu wyznaczanej powierzchni – interpretacja i metodyka pomiaru
9. Bazy wymiarowe : ich rodzaje, tworzenie układów bazowych.
10. Tolerancje kierunku: równoległości, prostopadłości, nachyleni – interpretacja i metodyka pomiaru
11. Tolerancje położenia: pozycji, współosiowości, symetrii- interpretacja metodyka pomiaru
12. Zasada maksimum i minimum materiału
13. Tolerancje liniowe a tolerancje geometryczne
14. Chropowatość powierzchni
15. Nowe modyfikatory obowiązujące w normie ISO 1101:2017
16. Różnice w podejściu ISO oraz ASME
17. Współrzędnościowa technika pomiarowa a pomiar tolerancji geometrycznych
18. Podstawy budowy sprawdzianów funkcjonalnych
19. Dyskusja i ćwiczenia na przykładowych rysunkach technicznych

Podstawy rysunku technicznego

1100 zł
 1. Przyczyny i trudności w rozumieniu rysunków technicznych
 2. Jak czytać rysunek – podstawowe informacje zawarte w tabeli rysunkowej
 3. Normy rysunkowe
 4. Wymiarowanie poszczególnych elementów
 5. Rodzaje linii i ich znaczenie
 6. Rzutowanie europejskie i amerykańskie i ich oznaczanie na rysunkach
 7. Przekroje i widoki
 8. Rodzaje tolerancji – pasowanie
 9. Tolerowanie ogólne
 10. Łańcuchy wymiarowe
 11. Odmiany baz i ich zaznaczanie na rysunkach
 12. Tolerancje geometryczne – kształtu, kierunku, położenia i bicia
 13. Metody pomiarowe a rysunek techniczny
 14. Maksimum i minimum materiału / Modyfikatory
 15. Ćwiczenia na przykładowych rysunkach