Szkolenia OnLine styczeń – marzec

  • Zatwierdzenie wyrobu i procesu zgodnie z najnowszym wydaniem VDA 2 – wydanie 6 / 29.01.2021 / Online>>>
  • Analiza FMEA według podręcznika VDA i AIAG / 4-5.02.2021 / Online>>>
  • Zmiany w normie ISO 19011:2018 / 9.02.2021 / Online>>>
  • Nowe wymagania dla audytu wyrobu zgodnie z VDA 6.5 – wydanie 3, 03.2020 / 11.02.2021 / Online>>>
  • Nadzór i przechowywanie udokumentowanej informacji w oparciu o zalecenia podręcznika VDA 1 / 18.02.2021 / OnLine>>>
  • Audytor procesu zgodnie z VDA 6.3 / 24-26.02.2021 / OnLine>>>
  • Analiza zwrotów z rynku w branży motoryzacyjnej zgodnie z VDA FFA i audyt standard 2018 / 12.03.2021 / OnLine>>>
  • Zarządzanie Gwarancjami jako proces strategiczny / 18-19.03.2021 / OnLine>>>