Jako firma ciągle się rozwijająca i szukająca nowych wyzwań, z największą przyjemnością chcemy ogłosić że do oferowanych przez nas szkoleń dołączają szkolenia dla branży lotniczej!

Zaczynając od szkolenia:

Wymagania SZJ normy AS 9100 wyd. D (2016) – więcej informacji TUTAJ.
WYMAGANIA NORMY AS 9102, WYDANIE 2016 Wymaganie normy AS 9102 TUTAJ.

W najbliższej przyszłości do naszej oferty dołączą:

 • Kontrola pierwszego wyrobu w branży lotniczej (FAI) AS 9102
 • Auditor wewnętrzny SZJ Organizacji Projektującej według wymagań AS 9100 i Europejskich Przepisów Lotniczych PART 21 p.J
 • Wymagania Europejskich Przepisów Lotniczych PART 21 p.J dotyczące Organizacji Projektującej DOA.

Będziemy informować na bieżąco!

 • Dlaczego warto wybrać nasze szkolenia?

  Przemysł lotniczy podlega szczególnym regulacjom m.in. z uwagi na standardy bezpieczeństwa, jakie muszą spełniać wszelkiego rodzaju statki powietrzne. Każdy element konstrukcyjny powstającej maszyny powinien odpowiadać ściśle określonym kryteriom, które są wskazywane przez normy obowiązujące w tym sektorze produkcji. Ich dobra znajomość i umiejętność posługiwania się nimi w praktyce pozwalają na profesjonalne zarządzanie jakością, kontrolę procesów i wyrobów czy przeprowadzanie audytów w przedsiębiorstwach przemysłowych. W trakcie naszych szkoleń można poznać stosowane w branży standardy i nauczyć się ich wykorzystania w celu optymalizacji działalności.

 • Szkolenia dla firm z przemysłu lotniczego

  Przedmiotem szkoleń są zalecenia, które powinny spełniać procesy i wyroby przemysłu lotniczego. Ich prawidłowe użycie daje pewność, że powstające produkty czy realizowane usługi wpisują się w założenia obowiązujących standardów. Znajomość metod nadzoru nad zarządzaniem jakością w przedsiębiorstwach z tego sektora pozwala stwierdzić, czy poszczególne wytyczne są zgodne z przyjętymi w danej organizacji normami. Wszystkie te zagadnienia dokładnie omawiamy podczas kursów oferowanych dla przedsiębiorstw produkujących na potrzeby sektora lotniczego.

  Wiedza przekazywana na ten temat w trakcie szkoleń pozwala na przeprowadzanie audytów zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych w firmach przemysłowych z branży lotniczej. Kursy są inwestycją w rozwój przedsiębiorstwa, ponieważ wyposażają pracowników w przydatne kompetencje. Również z indywidualnego punktu widzenia warto brać w nich udział, aby rozwijać nowe umiejętności przydatne także w innych sektorach. Pozyskiwane w trakcie szkoleń kwalifikacje mogą być bowiem z powodzeniem wykorzystane na pożytek firm produkcyjnych wytwarzających różnego rodzaju wyroby.

 • Profesjonalne i merytoryczne szkolenia w przystępnej formie

  Zatrudniamy doświadczonych szkoleniowców, którzy wyjaśniają, jak sprawdzić takie kwestie jak np. powtarzalność procesów wytwórczych, zgodność powstających komponentów z przyjętymi założeniami czy poprawność przygotowanej dokumentacji. Uczestnicy naszych kursów uczą się, jak identyfikować nieprawidłowości na różnych etapach produkcji i na tej podstawie optymalizować procesy. Po przejściu szkolenia potrafią w sposób obiektywny i rzetelny posługiwać się technikami, metodami i narzędziami kontroli jakości w przemyśle lotniczym.

  Ukończenie kursu daje wiedzę na temat norm stosowanych w przedsiębiorstwach produkujących maszyny i podzespoły do różnego rodzaju statków powietrznych. W jego ramach nasi szkoleniowcy przekazują zarówno najważniejsze podstawy teoretyczne, jak i pokazują praktyczne zastosowanie danego zagadnienia. Posiadają doświadczenie w omawianych specjalizacjach i doskonale orientują się w aktualnych trendach oraz standardach branżowych.

  Osoby biorące udział w kursach poza solidną dawką wiedzy i nowymi umiejętnościami mogą liczyć także na profesjonalne materiały dydaktyczne. Oprócz warstwy merytorycznej ważna jest dla nas również forma szkoleń, które organizujemy i przeprowadzamy w możliwie jak najatrakcyjniejszy dla uczestników sposób. Chcemy zachęcić do zapisywania się na kursy zarówno poprzez ich skuteczność oraz efekty, jakie można uznać, jak i ciekawe prowadzenie. Gorąco zachęcamy do rezerwowania terminów.