Info

Celem szkolenia jest zaprezentowanie uczestnikom w przystępny sposób wymagań ISO 9001 2015 oraz wskazówek i przykładów określonych w Poradniku Komitetu ISO/TC 176.

 • Zawartość

   

  • Czym jest system zarządzania jakością wg ISO 9001?
  • Terminy i definicje
  • Kontekst i przywództwo organizacji
  • Podejście procesowe i definiowanie procesów organizacji
  • Analiza i zarządzanie ryzykiem w organizacji
  • Planowanie, wsparcie i działania operacyjne
  • Ocena wyników i doskonalenie systemu zarządzania jakością
  • Metody wdrożenia ISO 9001:2015 w małym przedsiębiorstwie
  • Krótki opis procesu certyfikacji
 • Dla kogo

  Szkolenie skierowane jest do właścicieli firm lub osób pracujących w małych lub średnich przedsiębiorstwach, które planują wdrożenie systemu zarządzania jakością na zgodność z ISO 9001:2015.

 • Rekomendowany czas trwania

  2 dni (wariant standardowy patrz informacje dodatkowe)

 • Korzyści

  Zdobyta podczas szkolenia wiedza pozwoli uczestnikom zrozumieć wymagania ISO 9001:2015 oraz sposób w jaki małe i średnie przedsiębiorstwa mogą takie wymagania
  spełnić. Wiedza ta jest niezbędna, aby móc odpowiedzieć na pytanie jak małe i średnie przedsiębiorstwo może wdrożyć system zarządzania jakością zgodny z ISO 9001:2015 i jak czerpać z tego tytułu korzyści.

 • Uwagi dodatkowe

  Szkolenie dostępne jest w trzech wariantach: minimum, standard i premium. Czas trwania wariantu minimum i premium są ustalane indywidualnie z klientem.